Sjømat er en industri der flere store selskaper velger Xledger som sitt skybaserte økonomi- og lønnssystem. I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter. En rekke manuelle operasjoner er automatisert og resultatet er bedre oversikt og høyere effektivitet.

Integrasjoner

Xledger tilbyr integrasjon med Maritech Trading, Maritech Purchase and Sales og flere relevante fagsystemer via et åpent API. Det er også mulig å sette opp integrasjon med Råfisklaget.

En mer effektivisert arbeidshverdag

Babord Group AS driver med aktivitet som utspinner seg fra havna; verft, fiskemottak og fiskefabrikk. I en bransje med små marginer var det viktig for dem å få tilgang til god styringsdata – for å kunne ta de riktige beslutningene.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Objektsregnskap

Xledger har gode løsninger for regnskapsføring og rapportering på flere parallelle dimensjoner og egendefinerte objekter. Dette gjør det enkelt å følge opp inntekter, kostnader, investeringer og eiendeler for hver enkelt båt, merd, konsesjon eller produksjonslinje.

Konsernfunksjonalitet

Xledger har en unik konsernstruktur som gjør det mulig å samle oppsett og dataregistre på konsernnivå, dette gjør at vedlikeholdet blir mye enklere og du gjør endringer kun ett sted. Prosesser, som for eksempel remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig, i ett skjermbilde – for alle konti – innenlands og utenlands i norske kroner eller annen valuta.

Xledger er bygd fra bunnen av som et konsernregnskapssytem og er derfor spesielt godt egnet for de som betjener flere selskap/klienter, og som ser verdien av konsoliderte tall som til enhver tid er oppdatert, helt automatisk.

De gode rapporteringsmulighetene er selvsagt ikke begrenset til konsern. Alle vil ha stor nytte av Xledgers funksjonalitet for rapportering og analyse. Som bruker kan du enkelt bygge spørringer og rapporter etter egne behov med full drill-down til laveste nivå. Fra et konsolidert regnskap driller du deg enkelt ned til de enkelte underliggende bilagene og kan eksempelvis se den mottatte leverandørfakturaen.

Komplett bankintegrasjon med automatisk avstemming

Xledger er tett integrert med banken din. Alle inngående og utgående betalinger håndteres automatisk. Banktransaksjoner bokføres automatisk og reskontro utlignes. Til og med bankavstemming går av seg selv.

Betalingsgodkjenning gjøres direkte i Xledger, du slipper derfor å gå inn i nettbanken for å laste ned filer. Inn- og utbetalinger i utenlands valuta håndteres like sømløst og valutakurser oppdateres automatisk daglig.

Lønnssystem

Xledger har et fullverdig lønnssystem som  er integrert i den komplette ERP-løsningen. Xledger lønn har støtte for Sjømannslønn, og lønn til utenlandske ansatte og utenlandske bankkonti.

Timeregistrering som ansatte kan gjøre via brukervennlig app på mobilen sin, går rett inn i lønnssystemet. Det samme gjelder reise, utlegg og diett. Denne funksjonaliteten er nært knyttet til prosjekt, slik at alle relevante prosjektkostnader kommer med. Disse kostnadene vil også automatisk bli viderefakturert der det er relevant.

Alt i en løsning

Mange ønsker seg bort fra en situasjon med mange ulike systemer og ulike teknologier som i varierende grad snakker godt sammen. Med Xledger får du alt i ett system der all oppgradering og vedlikehold gjøres av oss.

Vil du vite mer?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov. Xledger passer ikke for alle – for å gi deg et godt og ærlig råd på om vår løsning passer din bedrift har vi utviklet en svartjeneste. På under fem minutter får du vite hvorvidt dere bør beholde Xledger i utvalget av systemer som dere er nysgjerrige på.

Kontakt oss for mer informasjon