Det å kunne håndtere et konsern og konsernregnskap handler om mer enn tradisjonell konsolidering og rapportering. Det handler om å jobbe effektivt med fellesprosesser på tvers av konsernselskap – og ha en enkel metode for å kunne vedlikeholde felles konsernoppsett i systemet.

Alle som har jobbet med økonomi og regnskap en stund har fått erfaring fra en rekke ulike økonomisystemer. Vi husker dem for deres individuelle gode og dårlige sider. De fleste av disse systemene har mange likhetstrekk, og ett av dem er at de mangler funksjonalitet for konsernregnskap.

Smidig å jobbe med konsernregnskap

Xledger har løst utfordringen med konsernregnskap på en god måte. Systemet er bygget opp med en hierarkisk struktur som gjør det smidig og oversiktlig å jobbe med flere selskaper samtidig. Du kan utføre de aller fleste regnskapsoppgaver for alle selskap i konsernet fra et felles sted uten å måtte bytte mellom ulike klienter.

Xledger sin hierarkiske struktur gjør oppsett og vedlikehold av konsernet enkelt. Der du ønsker at en underliggende enhet skal avvike fra standardoppsettet, kan du velge å sette opp lokale oppsett på ønsket nivå i hierarkiet.

Skalerbarhet i ERP-systemet

Selskapsstrukturen i et konsern er sjelden helt statisk. Nye selskaper kommer inn, andre omorganiseres inn under et annet underkonsern og selskap fusjoneres eller avvikles. I Xledger kan brukeren selv håndtere dette. Nye selskap kan på få minutter etableres og flyttes innenfor den eksisterende strukturen og arver da eksisterende konsernoppsett.

Har konsernet selskap i flere land så er det behov for å konsolidere ulike valutaer. I Xledger løses dette ved hjelp av egne rapporteringsvalutaer. I tillegg til selskapets regnskapsvaluta kan det settes opp inntil tre rapporteringsvalutaer, som automatisk beregnes ved bokføring basert på dagskurs.  Ved å ha felles rapporteringsvaluta får du rapporter på konsernnivå  uten å måtte gjøre omregninger.

Xledgers dashbord, rapporter og spørringer gir deg oversikt over konsernets totaløkonomi i sanntid. Herfra er det også drilldown helt ned til enkelttransakjoner i underliggende selskap med visning av bilag.

Banken integrert med ERP-systemet

Som ansvarlig for et konsernregnskap kan man lett føle på at man ikke har god nok oversikt over likviditetssituasjonen i konsernet og underselskaper. Dette løses gjennom Xledgers unike bankintegrasjon, der konsernets nettbank praktisk talt flyttes inn i økonomisystemet. Via Xledgers dashboard for bank og likviditet får du detaljert oversikt over virkelig saldo og transaksjoner på alle bankkonti. Ved å kombinere banktransaksjonene med hovedboktransaksjoner genererer Xledger likviditetsprognoser og foretar automatisk bankavstemming.

Drift og oppgraderinger internt er historie

På toppen av det hele trenger du ikke å drifte systemet selv eller styre med patcher og oppgraderinger.  Xledger er et ekte skybasert system som alltid er tilgjengelig på alle plattformer fra hvor som helst i verden. Alle brukere har alltid tilgang til siste versjon og all drift og vedlikehold utføres av Xledger.

  • Xledger gir bedre innsikt gjennom konsoliderte konsernrapporter som alltid er oppdatert
  • Xledger bidrar til at bedriften kan håndtere økt transaksjonsmengde med færre ressurser
  • Xledger reduserer tid brukt på vedlikehold av oppsett og registre
  • Xledger skalerer med bedriften og kan enkelt tilpasses til vekst og omorganiseringer
Les mer om Xledger for konsern