Corporater et globalt programvarehus som ble etablert i Stavanger i 2000. Selskapet utvikler og leverer løsninger innenfor virksomhetsstyring, Corporater Business Management Platform, som selges via egne kontorer og partnere verden over. De bruker ett og samme ERP-system for økonomistyring i 6 av 11 land og samme system for timeregistrering og prosjektoppfølgning i samtlige land.

Fra manuelle til automatiserte prosesser – aldri mer papir!

Vi var et selskap i vekst og hadde et sterkt behov for å modernisere og forenkle måten å jobbe på. Tidligere jobbet vi med en rekke manuelle prosesser, som tok alt for mye tid. I tillegg blir man veldig sårbar når oppgaver håndteres manuelt. Mitt krav til leverandørene var at jeg aldri ville se et papir igjen. Vi hadde en liste med seks relevante leverandører. Etter hvert satt vi igjen med to.

Hvorfor Xledger?

Xledger vant på samtlige av de 12 punktene vi hadde satt opp i våre krav til system og leverandør. Det var viktig for oss at systemet kunne brukes på alle våre lokasjoner, med lokale tilpassinger. Videre hadde vi krav til at prosessene for regnskap, bank og lønn skulle effektiviseres samt at prosjektlederne fikk full oversikt over timer og prosjektøkonomi. Sist, men ikke minst, hadde vi krav om at systemet skulle være fleksibelt med tanke på vekst og endring av selskapsstruktur. Der har Xledger en stor fordel med sin hierarkistruktur. Det er veldig enkelt å koble på nye selskaper og skalere bruken opp og ned etter behov.

Ved valg av Xledger gikk vi fra et nesten 100 % manuelt system til et system som er så automatisert som det går an å få det. Nå er vi på en skybasert standardløsning, og har alltid siste oppdaterte versjon, uten å bruke tid eller ressurser på dette internt.

Effektiviteten enormt forbedret

Corporater er i stadig utvikling. Det er ekstremt viktig for oss å kunne endre på avdelingsstruktur og oppsett uten å miste historikken. Dette løser Xledger veldig bra. Vi bruker nå ett og samme ERP-system for økonomistyring i 8 av 11 land og samme system for timeregistrering og prosjektoppfølgning i samtlige land. XACCT Accounting er vår regnskapsfører sentralt i de landene der vi har implementert Xledger fullt ut. De jobber i Xledger og fører regnskap for alle våre selskaper, uansett lokasjon. Samtidig bruker vi XACCT Accountings lokale ressurser som har kompetanse på lønn, rapportering, skatt- og avgiftsregler i sitt land.

Xledger er blant annet i bruk i USA, Sverige, Danmark, India og Midt-Østen. Sammen med Xledger, XACCT og SR Bank har vi fått til automatisk remittering med bankene i 4 av 6 av disse landene og forventer å få det til i de resterende på sikt.

Effektiviteten er enormt forbedret. Vi kan utnytte ressursene internt og hos regnskapsfører, XACCT, på en helt annen måte enn tidligere. Våre controllere er fristilt til å jobbe med forretningsstøtte og slipper det administrative arbeidet. Om vi dobler omsetningen trenger vi ikke nødvendigvis å ansatte flere. Når alle økonomiske data er tilgjengelige i ett og samme system så oppnår vi transparens på alle områder, noe som minsker behovet for ekstra kontroll. Siste oppdaterte data fra konsernnivå og ned til hvert enkelt prosjekt er alltid tilgjengelig. Xledger tilbyr åpent API og vi har integrert ERP-systemet med vårt eget styringssystem, Corporater. Med ett tastetrykk har vi full oversikt over «rikets tilstand» med data i sanntid.

Partner: XACCT Accounting

Publisert: 2018
Oppdatert: 2022
Mer om det trygge valget av økonomisystem