En helhetlig løsning for økonomi og regnskap

Xledger er et alt-i-ett system for økonomi, regnskap, bank, prosjekt, timeføring, utlegg og innkjøp. Systemet har også en kraftig spørremotor og egen lønnsmodul. All funksjonalitet er tilgjengelig for alle kunder. Tilgang til ulik funksjonalitet og informasjon styres ut fra roller med ulike rettigheter.

Integrert og automatisert

Fordi Xledger er et helhetlig system kan mange prosesser, som vanligvis håndteres av ulike systemer, håndteres fra ett sted. Alle moduler er integrert. Vi har standardisert og effektivisert en rekke prosesser, som for eksempel inngående bilag med automatisk posteringsforslag, godkjenningsflyt, remittering og bankavstemming. Automatisering av prosesser og en arbeidsflyt uten papirer er en av grunntankene bak Xledger.

Det er en målsetning at verdifulle medarbeidere skal bruke minst mulig tid på manuelle prosesser, og heller bruke sin tid på de oppgavene som tilfører mest verdi for bedriften.