Xledger Offentlig leverer en fremtidsrettet ERP-plattform for kommune-sektoren. En plattform som dekker alle kommunale ERP-behov med topp moderne løsninger innen

Hva skiller vår ERP-plattform fra andre?

Vår fremtidsrettede integrasjonsplattform sikrer at alle løsningene er tett integrerte. Både de vi selv leverer, men også mot andre fagsystemer som kommunen måtte ha. Disse kan enkelt kobles på i plattformen og data deles videre. Vi kan koble på eksterne løsninger som blir aktuelle i fremtiden, og koble av systemer som ikke lengre er ønskelige.

  • Data registreres en gang på riktig sted i organisasjonen.
  • Data flyter automatisk mellom systemene, og i tillegg har vi en «integrasjonsbuss» som henter data fra andre forsystem.
  • Arbeidsprosesser som i dag gjøres manuelt, digitaliseres.
  • Alle er alltid på siste versjon.
  • Vi er en markedsutfordrer som er tett på kunden, og samhandler om å hente ut gevinster.

Hva er fordelene med en skybasert løsning for offentlige virksomheter?

En skybasert plattform er alltid tilgjengelig, uansett hvor du er. Det er Xledger Offentlig, som strategisk partner, som drifter hele løsningen. Dermed blir driften forbausende enkel for dere. Plattformbegrepet er ikke bare av teknologisk karakter, men representerer også et faglig og kulturelt fellesskap, som forener brukerne. Alle er innlogget på samme versjon, og forholder seg til plattformens rammebetingelser og standardiserte natur.

Helhetlig ERP-plattform

Vår skybaserte ERP-plattform består av flere ulike systemer, eller moduler, satt sammen til en enhetlig «best of breed.» ERP-plattformen er allerede i bruk i flere norske kommuner, og fylkeskommuner. Systemene er håndplukket for å kunne bidra til maksimal effektivisering. Dette gir en totalitet av funksjonalitet knyttet til ERP-området som få andre kan levere i dag.

Stadig flere bruker Xledger Offentlig sin ERP-plattform

Plattformen er i daglig drift hos 30 kommuner med 30.000 ansatte, og vi har ferdige automatiserte integrasjoner mot mer enn 25 av kommunens fagsystemer.

Vår «born in the cloud» gir dere best mulighet for å lykkes!

«Vi valgte en ERP-løsning som er moderne, fleksibel og fremtidsrettet. Den legger til rette for god kvalitetsforbedring, effektiv ressursutnytting og forenkling av arbeidsprosesser. Xledger Offentlig var det klart beste alternativet for oss

Elisabeth Gylder Vingereid, Fylkessjef Organisasjon og Digital utvikling i Telemark fylkeskommune og
Bjørn Eirik Bergland, direktør for organisasjon i Vestfold fylkeskommune.

Nyheter

Vestfold og Telemark digitaliserer for å møte fremtidige behov

Markedsdialog

Derfor bør kommunene gjennomføre en markedsdialog

Derfor er det viktig med gode integrasjoner

Advokat Elin Mathisen

Ulovlige ERP-avtaler i kommunemarkedet

EKTE skyløsninger krever en EKTE samarbeidspartner

Les flere blogginnlegg her

 

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen.

Leverandører i vårt verdiforslag er: