Xledger Offentlig leverer en fremtidsrettet og helhetlig ERP-plattform til offentlig sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.

Hva inneholder ERP-plattformen?

Xledger Offentlig sin ERP-plattform gir deg tilgang til alle sentrale verktøy fra ett sted:

Hva skiller vår ERP-plattform fra andre?

Vår fremtidsrettede integrasjonsplattform sikrer at alle løsningene er tett integrerte. Andre systemer kan enkelt kobles på og dele data i plattformen. Vi kan koble på eksterne løsninger som blir aktuelle i fremtiden, og koble av systemer som ikke lengre er ønskelige.

  • Data registreres en gang på riktig sted i organisasjonen.
  • Data flyter automatisk mellom systemene, og i tillegg har vi en “integrasjonsbuss” som henter data fra andre forsystem.
  • Arbeidsprosesser som i dag gjøres manuelt, digitaliseres.
  • Alle er alltid på siste versjon.
  • Vi er en markedsutfordrer som er tett på kunden, og samhandler om å hente ut gevinster.

ERP i “skyen”

Vår ERP-plattform er en ren skybasert plattform. Det er derfor ikke nødvendig med lokal installasjon, eller lokale tilpasninger.
Alle funksjoner og oppsett kommer alle brukere til gode.
Hele plattformen inneholder de beste løsningene, som er ferdig integrerte med hverandre, uten ekstra kostnad for virksomheten.

Hva er fordelene med en skybasert løsning for offentlige virksomheter?

En skybasert plattform er alltid tilgjengelig, uansett hvor du er. Det er Xledger Offentlig, som strategisk partner, som drifter hele løsningen. Dermed blir driften forbausende enkel for dere. Plattformbegrepet er ikke bare av teknologisk karakter, men representerer også et faglig og kulturelt fellesskap, som forener brukerne. Alle er innlogget på samme versjon, og forholder seg til plattformens rammebetingelser og standardiserte natur.

Helhetlig ERP-plattform

Vår skybaserte ERP-plattform består av flere ulike systemer, eller moduler, satt sammen til en enhetlig «best of breed.» ERP-plattformen er allerede i bruk i flere norske kommuner, og fylkeskommuner. Systemene er håndplukket for å kunne bidra til maksimal effektivisering. Dette gir en totalitet av funksjonalitet knyttet til ERP-området som få andre kan levere i dag.

Underleverandører i ERP-plattformen er:

  

                

 

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen.

 

Les mer om vår satsning i kommunemarkedet her