Xledger Offentlig leverer en fremtidsrettet og helhetlig ERP-plattform til offentlig sektor. Dette er en plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringog innkjøp.

Plattformen er i daglig drift hos mer enn 20.000 ansatte hver dag. Xledger Offentlig har med det Norges 3. største ERP-leveranse i kommunal sektor.

I tillegg har Xledger Offentlig automatiserte integrasjoner mot mer enn30 av kommunens fagsystemer, og vår “born in cloud” gir dere best mulighet for å lykkes!

5 grunner for å velge Xledger sin ERP-plattform

  1. Norges 3. største ERP-leveranse i kommunal sektor, med 20.000 brukere hver dag.
  2. «Born in the Cloud» – en teknologi som bl.a. sikrer fremtidig integrasjonsbehov raskt og enkelt!
  3. Dekker alle kommunale ERP-behov – med topp moderne løsninger innen HR, lønn, regnskap, fakturering og innkjøp.
  4. Automatiserte integrasjoner – mot hvilket som helst fagsystem kommunen måtte ha.
  5. En dedikert samarbeidspartner. Teknologien i seg selv er ikke nok – med Xledger får dere en moderne leverandør som prioriterer kunden og ønsker å effektivisere sammen med dem.

ERP i «skyen»

Vår ERP-plattform er en ren skybasert plattform. Det er derfor ikke nødvendig med lokal installasjon, eller lokale tilpasninger.
Alle funksjoner og oppsett kommer alle brukere til gode.
Hele plattformen inneholder de beste løsningene, som er ferdig integrerte med hverandre, uten ekstra kostnad for virksomheten.

Hva er fordelene med en skybasert løsning for offentlige virksomheter?

En skybasert plattform er alltid tilgjengelig, uansett hvor du er. Det er Xledger Offentlig, som strategisk partner, som drifter hele løsningen. Dermed blir driften forbausende enkel for dere. Plattformbegrepet er ikke bare av teknologisk karakter, men representerer også et faglig og kulturelt fellesskap, som forener brukerne. Alle er innlogget på samme versjon, og forholder seg til plattformens rammebetingelser og standardiserte natur.

Leverandører i vårt fremtidige verdiforslag er:

 

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen.