Xledger Offentlig leverer en ERP-plattform til kommune-Norge med den nyeste teknologien innen HR, lønn, regnskap, fakturering og innkjøp. Dette er systemer som er godt integrerte sammen og fungerer som èn enhet. I tillegg har plattformen integrasjoner mot 25 andre fagsystem, og eksterne system som Alltin, SSB, Bank og så videre. Og flere integrasjoner er stadig på gang.

Hva er en integrasjon?

En integrasjon kan enkelt forklares ved at data flyttes fra et system til et annet, for å fungere som ett system. Xledger Offentlig kobler sammen programvareapplikasjoner og/eller systemer slik at de kan utveksle data og samarbeide sømløst. All data samles på ett sted, og våre integrasjoner bidrar til å forbedre datakvaliteten og sikrer at informasjonen er oppdatert og nøyaktig på tvers av systemene.

Åpent API

Noe som er viktig for å skape gode integrasjoner er å ha et åpent API (Application Programming Interface). Det er et sett med regler og protokoller som tillater at forskjellige systemer kommuniserer og utveksler data på en strukturert måte. Åpne API`er gir oss muligheten til å bygge applikasjoner som drar nytte av funksjonaliteten til et annet system uten å måtte forstå eller ha tilgang til den underliggende koden. Med åpne API`er kan vi utvide funksjonaliteten i ERP-plattformen vår, og stadig forbedre integrasjoner som inneholder flere dataflyter. 

Er det noen fagsystem som ikke har et åpent API, begrenser dette mulighetene for en direkte integrasjon. Men i de fleste tilfeller kan systemene likevel levere fra seg nødvendig data, og med vårt integrasjonsverktøy kan vi gjøre om èn eller flere filer, og levere dette på API til vår egen ERP-plattform. 

Sømløs og effektiv samhandling

Gode integrasjoner er altså viktig fordi de muliggjør en sømløs og effektiv samhandling mellom forskjellige systemer, og dette bidrar til å forbedre arbeidsflyten, automatisere prosesser og redusere manuelle arbeidsoppgaver.

Kort fortalt vil gode integrasjoner bidra til å øke effektiviteten, produktiviteten og brukeropplevelsen for de ansatte i kommunen.

Etablert integrasjonsbibliotek

Ettersom Xledger Offentlig har en ERP-plattform som er født i skyen, er det både enklere, rimeligere og kjappere å sette opp integrasjoner, enn det som har vært vanlig i kommunemarkedet. Det er vi som setter sammen systemene og integrerer dem for kommunen,  men dere bestemmer selv hvilke system dere ønsker å ha med.  Vi har dessuten et etablert integrasjonsbibliotek hvor dere har fri tilgang til å gjenbruke allerede ferdige integrasjoner.

Jo flere integrasjoner, jo høyere tidsbesparelse for kommunen.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om dette emnet.

Andreas

Les mer om ERP-plattformen for kommunal sektor her