Kommuner som i dag har et «on premise» monolitisk ERP-system, kommer til å dra med seg teknisk gjeld i mange år fremover hvis de skal videreføre nåværende system og løfte det opp i skyen. For i skyen må de.

– Teknisk gjeld defineres gjerne som et gap mellom nåværende system og optimal teknisk løsning. Det vil si alt det uferdige, unødvendig kompliserte, og utdaterte i «on-premise» løsningen, som hindrer kommunene i å drifte, forvalte og videreutvikle så effektivt som mulig. Det kan også beskrives som gapet mellom den ideelle koden, og koden som er produksjonssatt.

Mindre kapasitet til nyutvikling

– Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, kan man løfte en monolitisk løsning opp i skyen, slik at den blir skybasert, men den vil aldri være født i skyen. Det vil dessuten ta 5-10 år og kommunene kommer til å dra med seg teknisk gjeld i mange år.

– Teknisk gjeld vil føre til at man må rette fokuset mot gammel kode for å sikre at systemet skal fortsette å fungere. Og også jobbe med å omarbeide koden for å fjerne gjelden. Dermed får man mindre tid til å jobbe med nyutvikling sammen med kundene for å effektivisere løsningen best mulig.

Det igjen vil gi mindre kapasitet til å drive nyutvikling innenfor maskinlæring, kunstig intelligens, med mer.

Hvordan bli kvitt teknisk gjeld?

I likhet med gjeld i penger, har teknisk gjeld ofte en tendens til å «forrente seg» slik at det blir mer og mer krevende å forbedre den («nedbetale teknisk gjeld»). Så hvordan bli kvitt den?

Som Anders Løvøy også sier i sitt lederinnlegg i Computer World; – Det har kommet en ny generasjon ERP-systemer med en helt ny verktøykasse, og mer effektive arbeidsprosesser. De gamle løsningene er i ferd med å gå ut på dato, de blir rett og slett ikke videreført. Skriften på veggen sier at om noen år kommer det ikke flere nye versjoner. Nye virksomheter, uten gammel teknisk gjeld, har gått rett til en ny generasjon sentralnervesystem, og starter med moderne, effektive arbeidsprosesser og organisasjonsformer. For de som investerte i ERP rundt tusenårsskiftet er det tid for omstilling.

At den omstillingen må tas på alvor, er synlig i kommunal sektor. Som Computerworld også skrev i en tidligere artikkel, står kommune-Norge foran en enorm hodepine.

– Med andre ord; For at kommunene skal kvitte seg med teknisk gjeld, kan det bli viktig å bytte ERP-system til en ny leverandør som er født i skyen, har den nyeste teknologien og ingen teknisk gjeld.

 

 

Les mer om Xledger for kommunal sektor