Hvorfor er dette en viktig presisering, og hva vil det si for kommuner å ha et skybasert ERP-system, som ikke er født i skyen?

Andreas Morel, Chief Technical Officer (CTO) i Xledger Offentlig, sier det er forskjeller som kan bli svært viktige for kommunene de neste årene.

Født i skyen

Et ERP-system som er født i skyen kjennetegnes ved at alle kunder er på samme versjon og at oppgraderinger skjer løpende og samtidig hos alle. I tillegg gjør det at integrasjoner både er raskere og rimeligere enn hos systemer som er bygd opp som en «on-premise» monolitisk applikasjon, slik som de største ERP-leverandørene i kommunemarkedet er. Et system som er født i skyen er som regel basert på mikrotjenester og multitenancy, og har aldri eksistert som en tradisjonell «on premise» monolitt.

At systemet består av mikrotjenester betyr at det inneholder mange små deler som kan videreutvikles og oppdateres uavhengig av hverandre. Multitenancy betyr at alle kunder bruker samme applikasjon, med et logisk skille mellom seg. Altså, det finnes bare èn versjon, men kundene kan kun se sine egne data. 

«On-premise» monolitt

For å forklare forskjellen på skybasert og født i skyen, må vi først se på hva en monolitisk applikasjon er. Det ligger litt i navnet. En monolitt er èn stor konteiner som inneholder all funksjonalitet. Alt henger sammen, og etter hvert som den vokser blir den stadig vanskeligere å vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle. Man kan løfte en monolitisk løsning opp i skyen, slik at den blir skybasert, men den vil aldri være født i skyen. Det vil dessuten ta 5-10 år å løfte hele monolitten i skyen, og kommunene kommer til å dra med seg teknisk gjeld, som igjen vil hemme utviklingshastigheten.

Rask og smidig

Med et ERP-system som er født i skyen, brytes denne store konteineren opp i mange små konteinere som hver inneholder sin tjeneste. Dette fører til at vedlikehold, oppdateringer og videreutvikling er vesentlig mindre komplekst. Kommuner som har et system som er født i skyen, kan med det ta i bruk det nyeste innen teknologi, og mulighetene for effektivisering er betydelig større. Et ERP-system som er født i skyen er med andre ord laget for å være rask og smidig i skyen.

ERP-systemer er i ferd med å gå ut på dato

I følge en artikkel i Computer World, sier ERP-guruen Bo Hjort Christensen, at mange ERP-systemer er i ferd med å gå ut på dato. Han sier videre at dette treffer kommuner med stor kraft nå, og at det er klart for store anbudsrunder og endringsprosesser for veldig mange. Det vil også gjelde i situasjoner der kommunen allerede opererer med en form for skyløsning.

-Denne trenden utløser en rekke problemstillinger, og det vil bli trangt i døren når vi vet at alle skal gjøre det på samme tid. Det er derfor klart at det ligger muligheter for andre aktører, sier Bo.

Fordeler med å være født i skyen

  • På samme versjon – oppgraderinger skjer løpende og samtidig hos alle
  • Integrasjoner – raskere og rimeligere
  • Mikrotjenester – mange små deler som kan videreutvikles og oppdateres uavhengig av hverandre
  • Laget for å være rask og smidig i skyen
  • Ingen teknisk gjeld de neste årene
  • Det nyeste innen teknologi

I Tech-talk med Andreas Del 2, ser vi på hva det vil si for en kommune å ha teknisk gjeld.

Er norske kommuner digitalt modne?