Kursene våre viser deg funksjonalitet i Xledger og hjelper deg med å bruke systemet mer effektivt. Kursholderne er erfarne konsulenter som jobber med implementeringer og support av Xledger, og de kjenner godt til utfordringer du kan oppleve når du jobber i Xledger.

Digitale kurs

Alle kursene er digitale og bestilles i skjemaet. Innen 24 timer mottar du link til kurset og et passord som er gyldig i 14 dager. Du kan se kurset så mye du vil i eget tempo i denne perioden. Du får også kurspresentasjonen i PDF.
Pris per kurs er 1950 kr.

Våre kurs

Introduksjon til Xledger (gratis)

Kurset gir en innføring i grunnleggende bruk i Xledger. Etter kurset skal kursdeltaker ha en grunnleggende forståelse av Xledgers oppbygging, kunne logge inn og navigere rundt i systemet. Kurset gir også grunnlag for å kunne delta på øvrige kurs innen ulike moduler.

Målgruppe
Personer som skal bruke Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Ingen

Innhold

 • Kort om Xledger
 • Grunnleggende bruk
 • Prosessflyt for inngående og utgående bilag

Regnskap og økonomi 1

Kurset gir en innføring i grunnleggende regnskapsfunksjonalitet i Xledger. Etter kurset skal kursdeltaker kunne gjøre et enkelt oppsett av nytt selskap og utføre de viktigste oppgavene knyttet til inngående bilag, fakturering og Mva.-melding.
Kurset er basert på rollen Regnskapsleder.

Målgruppe
Personer som skal føre regnskap i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Introduksjon til Xledger, og ha generell regnskapsforståelse og praktisk erfaring med regnskapsføring.

Innhold

 • Grunndata
 • Inngående bilag
 • Bilagskorrigering
 • Fakturering og innkreving
 • Mva.-oppgjør og periodeavslutning
 • Spørringer og rapporter

Regnskap og økonomi 2

Kurset er et påbyggingskurs til Regnskap og økonomi 1 og gir en videre innføring i Xledger for regnskapsførere. Etter kurset skal kursdeltaker kunne bruke avansert regnskapsfunksjonalitet, mer avansert bilagsoppfølging, avstemming, periodeavslutning og budsjettering i Xledger.
Kurset er basert på rollen Regnskapsleder.

Målgruppe
Personer som skal føre regnskap i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kursene Introduksjon til Xledger og Regnskap og økonomi 1, samt ha regnskapsforståelse og praktisk erfaring med regnskapsføring i Xledger.

Innhold

 • Konteringsdimensjoner
 • Avansert regnskap
 • Arbeidsflyt for inngående bilag
 • Avansert fakturering
 • Bank
 • Budsjett
 • Anlegg

Lønn og reise

Kurset gir en innføring i lønnsmodulen med fokus på oppsett av ansatte, lønnskjøring og terminoppgaver, struktur og oppbygging av lønnssystemet, lønnarter og beregningsregler for lønnsavregning og bokføring i regnskap. Kursdeltaker skal kunne sette opp lønnssystemet, kjøre lønn og gjennomføre terminavslutning.
Kurset er basert på rollen Lønnsleder.

Målgruppe
Personer som skal administrere og kjøre lønn i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha generell fagkompetanse og erfaring med lønn og lønnskjøring.
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Introduksjon til Xledger, og bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2.

Innhold

 • Selskaps- og ansattoppsett
 • Lønnskjøring
 • Spørring/rapportering
 • A-ordningen
 • Reiseregning/utlegg
 • Lønnarter, rate- og satsoppsett
 • Feriepenger

Prosjekt og time 1

Kurset gir en innføring i hvordan man oppretter en basis prosjektstruktur i Xledger som grunnlag for timeføring, prosjektfakturering og overføring til lønn.
Kurset er basert på rollen Prosjektadministrator.

NB: Kurset er spilt inn før Release R2-2020.

Målgruppe
Personer som skal opprette og administrere prosjekter i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Introduksjon til Xledger, og bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2.

Innhold

 • Generelt om prosjekt
 • Grunnleggende oppsett
 • Timeføring
 • Prosjektfakturering
 • Overføring av timer til lønn
 • Spørringer og rapporter
 • Oppsett og vedlikehold

Prosjekt og time 2

Kurset er et påbyggingskurs til Prosjekt og time 1 og gir videre innføring i avansert bruk av timeføring og prosjektfakturering, f.eks. tilleggsobjekter, tilgangskontroll og fastprisprosjekter. Kurset gir også en innføring i ressursplanlegging og prosjektbudsjett.
Kurset er basert på rollen Prosjektadministrator.

NB: Kurset er spilt inn før Release R2-2020.

Målgruppe
Personer som skal opprette og administrere prosjekter i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Introduksjon til Xledger og Prosjekt og time 1.

Innhold

 • Prosjektkortet
 • Oppdrag og timelisteobjekt
 • Fastprisprosjekter
 • Inntektsføringsmetoder
 • Timekostoppsett
 • Arbeidsplaner
 • Ressursplanlegging og prosjektbudsjett

Innkjøp og logistikk

Kurset gir en innføring i hovedprosessene innenfor innkjøp, lager og fakturering i Xledger. I tillegg skal man etter endt kurs kunne forstå sammenhengen mellom overnevnte områder og regnskap/økonomi i Xledger.

Målgruppe
Regnskapsførere, prosjektledere, innkjøpere, og andre som er involvert i hele eller deler av bedriftens innkjøps- og/eller logistikkprosesser.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Introduksjon til Xledger, og bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2.
Kurset er basert på rollen Innkjøpsleder.

Innhold

 • Generelt om logistikk i Xledger
 • Standard innkjøpsprosess
 • Arbeidsflyt i innkjøpsordre
 • Ordre med generering av innkjøpsordre
 • Lagertransaksjoner
 • Spørringer og rapporter
 • Implementering

Domeneadministrasjon og integrasjoner

Kurset fokuserer på avansert oppsett og bruk av Xledger herunder bl.a. enhetsadministrasjon, filimport, integrasjoner og egendefinerte rapporter (XRW).
Kurset er basert på bl.a. rollene Domeneadministrator og Regnskapsleder.

Målgruppe
Personer som er eller skal bli superbruker hos Xledgers partnere eller kunder.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Introduksjon til Xledger, og bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2.

Innhold

 • Enhetsadministrasjon
 • Tilgangskontroll
 • Filimport
 • Integrasjoner
 • Eksport
 • Tilleggsdimensjoner (XGL)
 • Egendefinerte rapporter XRW
 • Tips og triks
 • Åpen «spørretime»

  Har du spørsmål om våre kurs eller sertifiseringer?  Se vår sertifiseringskalender her