For å kunne utnytte IT-systemer mest mulig effektivt, må man lære seg hvordan det fungerer og hvordan det skal brukes. Kurs og opplæring er derfor en viktig faktor – både ved systemskifte og nyansettelser.

Ønsker du å bygge kompetanse og bli en bedre Xledger-bruker? Våre standardkurs fokuserer på effektiv bruk av Xledger, og holdes av erfarne konsulenter innenfor ulike fagområder. Kursholderne arbeider også med implementeringer og support av Xledger, som gjør at de kjenner godt til hvilke utfordringer og spørsmål deltakerne skulle ha knyttet til sitt daglige arbeide i Xledger.

Vi har syv standardkurs, her finner du oversikt over våre kursdatoer og kan melde deg på ønsket kurs.

Regnskap og økonomi 1

Kurset gir en innføring i grunnleggende regnskapsfunksjonalitet i Xledger. Etter kurset skal kursdeltaker kunne gjøre et enkelt oppsett av nytt selskap og utføre de viktigste oppgavene knyttet til inngående bilag, fakturering og terminoppgave MVA.
Kurset er basert på rollen Regnskapsleder.

Målgruppe:
Personer som skal føre regnskap i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker bør ha generell regnskapsforståelse og praktisk erfaring med regnskapsføring.

Innhold:

 • Grunnleggende bruk
 • Inngående bilag
 • Bilagskorrigering
 • Fakturering og innkreving
 • Mva.-oppgjør
 • Spørringer og rapporter
 • Oppsett og vedlikehold

Regnskap og økonomi 2

Kurset er et påbyggingskurs til Regnskap og økonomi 1 og gir en videre innføring i Xledger for regnskapsførere. Etter kurset skal kursdeltaker kunne bruke avansert regnskapsfunksjonalitet; mer avansert bilagsoppfølging, avstemming, periodeavslutning og budsjettering i Xledger.
Kurset er basert på rollen Regnskapsleder.

Målgruppe:

Personer som skal føre regnskap i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Regnskap og økonomi 1, samt ha regnskapsforståelse og praktisk erfaring med regnskapsføring i Xledger.

Innhold:

 • Konteringsdimensjoner
 • Avansert regnskap
 • Arbeidsflyt for inngående bilag
 • Avansert fakturering
 • Bank
 • Budsjett
 • Anlegg
 • Oppsett og vedlikehold

Lønn og reise

Kurset gir en innføring i lønnsmodulen med fokus på oppsett av ansatte, kjøring av lønn og terminoppgaver, struktur og oppbygging av lønnssystemet, lønnarter og beregningsregler for lønnsavregning og bokføring i regnskap. Kursdeltaker skal kunne sette opp lønnssystemet, kjøre lønn og gjennomføre terminavslutning.
Kurset er basert på rollen Lønnsleder.

Målgruppe:
Personer som skal administrere og kjøre lønn i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Kursdeltaker må ha generell fagkompetanse og erfaring med lønn og lønnskjøring.
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Regnskap og økonomi 1  og Regnskap og økonomi 2.

Innhold:

 • Selskaps- og ansattoppsett
 • Lønnskjøring
 • Spørring/rapportering
 • A-ordningen
 • Reiseregning/utlegg
 • Lønnarter, rate- og satsoppsett
 • Feriepenger
 • Sluttoppgjør
 • Timeføring og lønn
 • Årsoppgjør

Prosjekt og time 1

Kurset gir en innføring i hvordan man oppretter en basis prosjektstruktur i Xledger som grunnlag for timeføring, prosjektfakturering og overføring til lønn.
Kurset er basert på rollen Prosjektadministrator.

Målgruppe:
Personer som skal opprette og administrere prosjekter i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper

Det er en fordel om kursdeltaker har gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2 .

Innhold:

 • Generelt om prosjekt
 • Grunnleggende oppsett
 • Timeføring
 • Prosjektfakturering
 • Overføring av timer til lønn
 • Spørringer og rapporter
 • Oppsett og vedlikehold

Prosjekt og time 2

Kurset er et påbyggingskurs til Prosjekt og time 1 og gir videre innføring i avansert bruk av timeføring og prosjektfakturering, f.eks. tilleggsobjekter, tilgangskontroll og fastprisprosjekter. Kurset gir også en innføring i ressursplanlegging og prosjektbudsjett.
Kurset er basert på rollen Prosjektadministrator.

Målgruppe:
Personer som skal opprette og administrere prosjekter i Xledger.

Mer info om kurset

Forkunnskaper:
Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Prosjekt og time 1.

Innhold:

 • Fastprisprosjekter
 • Utleggsfilter
 • Timekostoppsett
 • Arbeidsplaner
 • Egendefinerte fakturaoppsett (XRW SO)
 • Ressursplanlegging og prosjektbudsjett

Innkjøp og logistikk

Kurset gir en innføring i hovedprosessene innenfor innkjøp, lager og fakturering i Xledger. I tillegg skal man etter endt kurs kunne forstå sammenhengen mellom overnevnte områder og regnskap/økonomi i Xledger.

Målgruppe:
Regnskapsførere, prosjektledere, innkjøpere, og andre som er involvert i hele eller deler av bedriftens innkjøps- og/eller logistikkprosesser.

Mer info om kurset

Forkunnskaper
Det er en fordel om kursdeltaker har gjennomført kursene  Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2.

Innhold

 • Generelt om logistikk i Xledger
 • Standard innkjøpsprosess
 • Arbeidsflyt i innkjøpsordre
 • Ordre med generering av innkjøpsordre
 • Lagertransaksjoner
 • Spørringer og rapporter
 • Implementering

Domeneadministrasjon og integrasjoner

Kurset fokuserer på avansert oppsett og bruk av Xledger herunder bl.a. enhetsadministrasjon, filimport, integrasjoner og egendefinerte rapporter (XRW). Kurset er basert på bl.a. rollene Domeneadministrator og Regnskapsleder.

Målgruppe:
Personer som er eller skal bli superbruker hos Xledgers partnere eller kunder.

Mer info om kurset

Forkunnskaper:
Kursdeltaker må ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2 .

Innhold:

 • Enhetsadministrasjon
 • Tilgangskontroll
 • Filimport
 • Integrasjoner
 • Eksport
 • Tilleggsdimensjoner (XGL)
 • Egendefinerte rapporter XRW
 • Tips og triks
 • Åpen «spørretime»
Se vår kurskalender