En sertifisering er et kvalitetsstempel og anerkjent bevis på dine ferdigheter. Som partner av Xledger har du mulighet til å teste din kompetanse ved å ta sertifiseringer innenfor de ulike modulene i applikasjonen. Våre sertifiseringer bygger på grunnopplæring gjennom våre standardkurs, i tillegg til praktisk erfaring med oppsett og bruk.

NB! Fra og med 15. mai 2024 melder du deg på sertifiseringer via kompetansepakken inne i Xledger.

Slik finner du kompetansepakken

Vi tilbyr fem sertifiseringer;

Sertifisering: Regnskapsfører

Målgruppe:
Regnskapsførere som implementerer relevant opsett, fører regnskap, fakturerer og rapporterer i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1 og Regnskap og økonomi 2 og må ha praktisk erfaring med relevant oppsett, regnskapsføring, fakturering, rapportering og terminavslutning i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case som har fokus på praktisk bruk av Xledger. Du trenger minimum  75% riktig for å bestå. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
3 timer.

Sertifisering: Administrator

Målgruppe:
Superbrukere og implementeringskonsulenter som jobber med oppsett og implementering av nye kunder i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1, Regnskap og økonomi 2, Lønn og reise og Prosjekt og time 1 og må ha praktisk erfaring med tilsvarende funksjonsområder i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case som har fokus på praktisk bruk av Xledger. Du må ha minimum 75% riktig for å bestå. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
2 timer.

Sertifisering: Prosjektadministrator

Målgruppe:
Superbrukere, implementeringskonsulenter og prosjektadministratorer som har ansvar for oppsett og vedlikehold av prosjekt i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Prosjekt og time 1 og Prosjekt og time 2 og må ha praktisk erfaring med oppsett og bruk av prosjektmodulen i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case med fokus på oppsett og bruk av Xledger. Du må ha minimum 75% riktig for å bestå. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
3 timer.

Sertifisering: Lønn og reise

Målgruppe:
Superbrukere, implementeringskonsulenter og lønnsadministratorer som har ansvar for oppsett, gjennomføring og godkjenning av lønn og reiseregninger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Regnskap og økonomi 1, Regnskap og økonomi 2 og Lønn og reise og  må ha praktisk erfaring med administrering og gjennomføring av lønn, lønnskjøring, utlegg og reiseregninger i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case med fokus på oppsett og bruk av Xledger. Du må ha minimum 75 % riktig for å bestå. Det er lov til å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
3 timer

Sertifisering: Innkjøp og logistikk​

Målgruppe:
Innkjøpsledere og superbrukere som har ansvar for oppsett og vedlikehold av innkjøp og logistikk i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kurset Innkjøp og logistikk og må ha praktisk erfaring med oppsett og bruk av innkjøpsmodulen i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case med fokus på oppsett og bruk av Xledger. Du må ha minimum 75 % riktig for å bestå. Det er lov til å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
2 timer