En sertifisering er et kvalitetsstempel og anerkjent bevis på dine ferdigheter. Som partner av Xledger har du mulighet til å teste din kompetanse ved å ta sertifiseringer innenfor de ulike modulene i applikasjonen. Våre sertifiseringer bygger på våre videokurs du finner i kompetansepakken inne i Xledger, i tillegg til praktisk erfaring med oppsett og bruk.

NB! Fra og med 15. mai 2024 melder du deg på sertifiseringer via kompetansepakken inne i Xledger.

Slik finner du kompetansepakken

Vi tilbyr fem sertifiseringer;

Sertifisering: Regnskapsfører

Målgruppe:
Regnskapsførere som implementerer relevant opsett, fører regnskap, fakturerer og rapporterer i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Grunnleggende bruk, Regnskap og bilagsføring, Økonomi og rapportering, Bank og betalinger, Faktuerering og innkreving, Import av data og må ha praktisk erfaring med relevant oppsett, regnskapsføring, fakturering, rapportering og terminavslutning i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case som har fokus på praktisk bruk av Xledger. Du trenger minimum  75% riktig for å bestå. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
3 timer.

Sertifisering: Administrator

Målgruppe:
Superbrukere og implementeringskonsulenter som jobber med oppsett og implementering av nye kunder i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Grunnleggende  bruk, Regnskap og bilagsføring, Økonomi og rapportering, Bank og betalinger, Fakturering og innkreving, Prosjekt og time, Lønn, Administrasjon av selskap og brukere og må ha praktisk erfaring med tilsvarende funksjonsområder i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case som har fokus på praktisk bruk av Xledger. Du må ha minimum 75% riktig for å bestå. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
2 timer.

Sertifisering: Prosjektadministrator

Målgruppe:
Superbrukere, implementeringskonsulenter og prosjektadministratorer som har ansvar for oppsett og vedlikehold av prosjekt i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Grunnleggende bruk, Regnskap og bilagsfrøing, Fakturering og innkreving, Prosjekt og time, Reise og utlegg, Administrasjon av selskap og brukere og må ha praktisk erfaring med oppsett og bruk av prosjektmodulen i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case med fokus på oppsett og bruk av Xledger. Du må ha minimum 75% riktig for å bestå. Det er lov å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
3 timer.

Sertifisering: Lønn og reise

Målgruppe:
Superbrukere, implementeringskonsulenter og lønnsadministratorer som har ansvar for oppsett, gjennomføring og godkjenning av lønn og reiseregninger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kursene Grunnleggende bruk, Regnskap og bilagsføring, Lønn, Reise og utlegg og  må ha praktisk erfaring med administrering og gjennomføring av lønn, lønnskjøring, utlegg og reiseregninger i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case med fokus på oppsett og bruk av Xledger. Du må ha minimum 75 % riktig for å bestå. Det er lov til å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
3 timer

Sertifisering: Innkjøp og logistikk​

Målgruppe:
Innkjøpsledere og superbrukere som har ansvar for oppsett og vedlikehold av innkjøp og logistikk i Xledger.

Mer info om sertifiseringen

Forkunnskaper:
Kandidaten bør ha gjennomført kurset Grunnleggende bruk, Regnskap og bilagsføring, Innkjøp og logistikk og må ha praktisk erfaring med oppsett og bruk av innkjøpsmodulen i Xledger.

Gjennomføring:
Sertifiseringen består av et case med fokus på oppsett og bruk av Xledger. Du må ha minimum 75 % riktig for å bestå. Det er lov til å benytte hjelpemidler som f.eks. kursdokumentasjon og egne notater, men sertifiseringen må gjennomføres individuelt.

Tidsramme:
2 timer