Anleggsregister i Xledger ERP

Anleggsregister i Xledger gir deg kontroll over anleggsmidlenes livssyklus, automatisk.  Tiden du bruker på registrering, avskriving og administrasjon av anleggene, reduseres drastisk gjennom automatiserte prosesser. Manuelt arbeid i regneark er historie.  Xledger har ferdigdefinerte anleggsgrupper, -klasser og faste konti som kan tilpasses, og du kan legge til nye.

Viktig funksjonalitet i Xledgers anleggsregister:

  • Automatiske avskrivninger og mange avskrivningsoppsett
  • Enkel håndtering av nye anlegg og salg eller utrangering
  • Automatisk kobling mellom anleggsregister og hovedbok
  • Maler for enkle oppsett av avskrivninger
  • Omfattende rapporteringsmuligheter
  • Sporing og logging for kontroll og revisjon