HAB konsernet består av selskapene HAB Construction, HAB Bygg og Propoint Survey. I 2020 har konsernet 130 ansatte og kontrakter i prosjekter som Follobanen, Trikketiltak i Oslo og Protonbygget på Radiumhospitalet.

Entreprenørkonsernet HAB moderniserer driften for videre vekst

HAB Construction og HAB Bygg har opplevd en sterk vekst de siste årene med tildeling av store og komplekse prosjekter.

– Med den veksten vi har opplevd har vi behov for en bedre totaloversikt over økonomien i konsernet. Det er ekstremt viktig for oss å ha full kontroll på prosjektoppfølging og økonomien i prosjektene, forteller Christopher Vik, økonomisjef i HAB Construction.

– Vi har mange ansatte som er ute på anlegg i prosjektene. Det er viktig for oss at anleggsledere og prosjektledere kan bruke økonomisystemet som et støtteverktøy for å holde orden på prosjektregnskapet. Det handler om å tilpasse rutiner og endre måten vi jobber på. Vi vil at så mange som mulig skal synes det er interessant med innsikt i rapporter som angår dem, sier Vik.

Kravet var skytjeneste og automatiserte prosesser

– Da vi skulle velge nytt økonomisystem ville vi ha et system der det meste av funksjonalitet var samlet i ett og samme system, eksempelvis prosjektregnskap, lønn og innkjøp i tillegg til regnskap og økonomi. Vi ville også ha muligheten til å integrere med fagsystemer for å få et totalbilde av driften og økonomien i konsernet. Systemet skulle være 100 prosent skybasert, med så mye automatisering som mulig, forteller Vik. Han forteller videre – I kartleggingsfasen valgte vi å se på løsningene som var spesielt godt egnet for anleggs- og entreprenørbransjen.  Xledger kom best ut i forhold til våre behov.

Trygg og ærlig salgsprosess

Christopher Vik økonomisjef i HAB Construction
Christopher Vik økonomisjef i Entreprenørkonsernet HAB

– Vi opplevde at Xledger var ryddige og profesjonelle underveis i prosessen. De var veldig «på» og da vi fikk løsningen presentert var de godt forberedt. I innledende møter ble det kartlagt hvilke behov vi hadde i forhold til nytt økonomisystem og hva en demonstrasjon skulle inkludere. Da vi stilte kritiske spørsmål fikk vi gode svar, ikke en enkel kommentar om at «det fikser vi», sier Vik.

Full oversikt over konsernregnskapet

– Med Xledger får vi konsoliderte tall på konsernregnskapet til enhver tid. Det er ikke lenger behov for å hente ut rapporter i Excel. Eierne i morselskapet kan få innsikt i den økonomiske situasjonen for konsernet til enhver tid og det gjør definitivt hverdagen enklere. Jeg kan jobbe på konsernnivå og enkelt utføre transaksjoner mellom datterselskapene, noe vi kommer til å ha stor nytte av. Eksempelvis kan jeg fordele et prosjekt og allokere kostnader og inntekter på flere selskaper. Dette ser jeg frem til, avslutter Vik.

 

Les vår guide med innsikt som er relevant for CFO i entreprenørbransjen!