Bærekraft og digitalisering endrer rollen til CFO i entreprenørbransjen. For å gi inspirasjon og velmente råd har vi snakket med bransjeeksperter, CFOer i bransjen og sett til forskning.

Vårt ferske whitepaper inneholder blant annet:

  • Intervjuer med CFOer i norske entreprenørselskaper
  • Beskrivelse av Norges største og mest lønnsomme miljøprosjekt der entreprenører spiller hovedrollen
  • Bærekraft som forutsetningen til å vinne anbud
  • Viktigheten av analyse og innsikt

Whitepaper CFO Entreprenør

    Fyll inn skjemaet for å få tilgang til whitepaper