Regnskap er kjernen i Xledger

Regnskap i Xledger sikrer at du alltid er oppdatert  på den økonomiske utviklingen i selskapet. Det er ikke lenger nødvendig å bruke tid på manuelle oppgaver som bilagsregistrering, bankavstemming og utarbeidelse av rapporter. Likviditetsanalyser er tilgjengelige, der systemet gir et cash-flow-estimat basert på banksaldo, samt forfallsdato på innkommende og utgående fakturaer. Xledger har flere ferdigdefinerte rapporter og svært gode spørremuligheter mot både regnskap, reskontro og budsjett.

Automatisk bilagsføring

I Xledger har vi muliggjort automatisk føring av inngående fakturaer, med avvikshåndtering. I praksis betyr dette at fakturaene kan bli kjørt gjennom systemet uten at det utføres manuelle oppgaver. Tjenesten vil være til stor hjelp for regnskapsbyråene og gi store gevinster for både byrå og kunder. I dette intervjuet kan du lese om hvordan bilagene fører seg selv.

Avansert hovedbok

Hovedboken i Xledger har et stort antall valgfrie regnskapsdimensjoner og funksjoner, for eksempel automatisk styring av valutakurs, budsjett-og gruppebehandling, aktiva-hovedbok osv.

Regnskap med full sporbarhet

Du kan ha full oversikt over summerte poster i en rapport eller visning og drille deg ned til alle underliggende transaksjoner. Når et dokument er knyttet til en transaksjon, eksempelvis en kundefaktura eller skannet leverandørfaktura får du tilgang til disse i samme bilde som transaksjonen.

Bankintegrasjon og automatiserte prosesser

Bankforbindelsen din blir integrert med Xledger slik at nettbank ikke lenger er nødvendig. Alle fakturaer betales fra Xledger, saldoer vises og banktransaksjoner leses inn automatisk. Gebyrer og andre faste banktransaksjoner kan automatisk bokføres og avstemmes i systemet. Bankintegrasjonen kan du lese om på siden om bank og betalinger.

Manuell opprettelse av kunde- og leverandørinformasjon er ikke nødvendig. Med en felles grunndatabase støtter vi gjenbruk av data. Hvis reskontroinformasjon har blitt registrert tidligere, av andre Xledger-brukere, vil den også være tilgjengelig for deg.

Skanning og automatposteringer direkte i regnskapssystemet

Innkommende bilag skannes og leses inn i Xledger direkte. Kontering vil bli foreslått basert på leverandørhistorikk. Det er støtte for full arbeidsflyt slik at fakturaer kan godkjennes på et eller flere nivåer. Dersom både fakturaavsender og –mottaker er brukere av Xledger, kan fakturaen sendes som systemfaktura. Da vil denne umiddelbart vises i innboksen hos mottaker, med forslag til kontering. Mottak av innkommende eFaktura (EHF) samt utsendelse av utgående eFaktura er også tilgjengelig i systemet. Xledger har et eget aksesspunkt for eFaktura, godkjent av Difi.

Arbeidsdeling med regnskapsbyrå

Med Xledger jobber regnskapsfører og kunde i samme system. Når regnskapsfører oppdaterer tallene i systemet er det umiddelbart synlig for kunden. Som kunde er du alltid à jour og vil alltid kunne ta ut rapporter med siste oppdaterte tall. En sømløs arbeidsdeling mellom regnskapsfører og kunde eliminerer dobbeltarbeid. Regnskapsfører kan holde styr på regnskapet, mens kunden kan ha fokus på videreutvikling av egen bedrift.

  • Alltid tilgjengelig
  • Alltid oppdatert
  • Tilgang og visninger basert på roller
  • Innsikt i de dataene som er viktig for deg
  • Automatiske prosesser reduserer manuelt arbeid
  • Smidig og automatisk valutahåndtering
  • Enkel håndtering av flere selskaper, land, valuta og språk
  • Skreddersydd for arbeidsdeling
  • Fleksibelt for kundetilpasset oppsett

Xledger har mange dyktige partnere som tilbyr rådgivning og bistand til regnskap og økonomi. Du kan finne ditt regnskapsbyrå på denne siden.