Alle snakker om automatisering og effektivisering innen økonomistyring. Hva betyr dette for controlleren?

Vi har snakket med Einar Sølsnes. Einar har flere års erfaring som revisor i BDO og jobber nå som Group Finance Manager i Xledger. Han forteller om verdien av automatisk konsolidering av konsernregnskap, maskinlæring og automatiserte forretningsprosesser.

Hvorfor begynte du å jobbe i Xledger?

– Automatisering av regnskapsprosesser går veldig raskt, og stadig flere manuelle oppgaver blir automatisert i årene fremover. Etter min mening er det ikke noe bedre sted å være enn midt i kjernen av denne utviklingen, hvor jeg får muligheten til jobbe med systemet som ligger lengst fremme innen automatisering.

Kan du fortelle litt mer om hvordan arbeidsdagen til controlleren blir enklere med et økonomisystem som Xledger?

– Med et skybasert økonomisystem, som Xledger, har du tilgang til informasjon uansett hvor og når du selv ønsker. Xledger har all funksjonalitet tilgjengelig i én løsning rett fra nettleseren; regnskap, økonomi, fakturering, lønn, bank, prosjektstyring etc. Det er veldig behagelig å slippe innlogging i flere systemer gjennom en ustabil VPN.

Du er opptatt av automatisering og effektive arbeidsprosesser. Er det noe spesielt du vil trekke frem, som gjør hverdagen enklere for de controllerne som bruker Xledger som sitt system?

– Ja, det er flere områder som absolutt gjør arbeidsdagen mer effektiv.

Jeg vil spesielt nevne den innebygde automatiske konsolideringen av konsernregnskap, som automatisk foretar konsernelimineringer og kursjusteringer av valuta. Konsolidert konsernregnskap er løpende oppdatert, og alltid tilgjengelig for ledelsen. Det er heller ingen utfordringer knyttet til oversettelse av saldobalanser i utenlandske datterselskaper. Systemkontoplanen i bakgrunnen gir et underliggende felles språk og kontoplan på tvers av språk og format, mens brukeren ser sitt lokale språk. Du kan til enhver tid lese en dansk kontoplan på norsk, avhengig av dine egne lokale innstillinger. Jeg kan ikke huske at jeg har vært borti lignende funksjoner i min karriere.

For de som jobber med flere valutaer, så er det veldig smidig at valutakursene automatisk leses inn i systemet hver dag. Med et enkelt tastetrykk kan balansen justeres i henhold til rapporteringsvaluta ved periodeavslutning.

Fordelene nevnt ovenfor er hva jeg mener er unikt med Xledger. Av andre forenklede prosesser som letter arbeidshverdagen for økonomiavdelingen, vil jeg fremheve automatisk bankavstemming, dra-og-slipp for vedlegg i reiseregninger og bilagsregistrering, maskinlæring av ekstern input, timeføring og bilagsgodkjenning på mobil og kraftige rapporteringsverktøy.

Hva med bedrifter som er i vekst og endring, kan de trygt satse på et standardisert system som Xledger?

– Nettopp  muligheten til å vokse med systemet er en god grunn til å velge Xledger. For det første betaler du for faktisk bruk pr. måned. Dette gir fordeler når selskapet er i vekst, eller hvis du skal nedskalere. Kostnadene reflekterer faktisk bruk og behov fra forrige måned.

For det andre er det enkelt å opprette nye selskaper i en konsernstruktur. Arvehierarkiet gjør det enkelt å legge til nye datterselskaper, eller prosjekter, som skal ha like rutiner, oppsett og regler som eksisterende selskaper. Her ligger alt klart i systemet og du kan bare ta en kopi av et eksisterende datterselskap og eventuelt gjøre tilpasninger med det som utgangspunkt.

Det er også en fordel at alle oppdateringer og vedlikehold av systemet gjøres sentralt, uten at brukeren er involvert. Her er det ingen lokale oppdateringer eller oppgraderinger. Alle nyheter og funksjoner blir tilgjengelig for alle brukere samtidig. Selv om Xledger er et standardsystem, så er jeg imponert over hvor mange spesialtilpasninger man enkelt kan gjøre ved noen få tastetrykk.

Videre vil jeg fremheve at Xledger er designet, oppbygd og rustet for store internasjonale konserner med mange datterselskaper. Programmet og databasen er skalerbar. Det er derfor systemet besitter de styrkene jeg har nevnt rundt konsolidering, valuta, opprettelse av datterselskaper og ulike regionstilpasninger, uten at dette går på bekostning av ytelsen eller pris for mindre selskaper som ikke nødvendigvis bruker disse funksjonene.

Hva mener du må til for å lykkes som controller i årene fremover?

– Teknologiutviklingen går ekstremt fort og det er ikke lenger spørsmål om når arbeidsoppgaver blir digitalisert og automatisert. Et tips for å lykkes er å kartlegge mulighetene for effektivisering i egen organisasjon. I noen tilfeller vil dette resultere i et behov for bytte av system. Da er det viktig å velge systemer som bruker nyeste teknologi, er i kontinuerlig utvikling og gir mulighet for automatisering, avslutter Einar.

Les mer om Xledger for konsern