Vi føler oss veldig komfortable med at vi har valgte et system som passer oss fremover med tanke på vekst. Modellene er veldig fleksible og den koster mindre jo flere enheter du legger på, det er veldig fint, forteller Tom-Erik Haug, administrerende direktør, i Glasspaper.

Glasspaper sleit med timeregistrering da de førte timer for de utleide vikarer med regneark. Dette tok lang tid og sjansene for å gjøre feil ble større og det krevdes mye arbeidskraft for å se til at det ble riktig.

– Alt var manuelt og man satt med egenutviklede dårlige systemer. Når man har 10 stykker utleid går dette fint, men vi vokser jo for hver eneste måned og da må man ha gode standardsystemer, så det med timeregistrering i Xledger er en sann fornøyelse, sier Haug.

Glasspaper er et konsern som består av Glasspaper AS, Glasspaper People AS, Glasspaper Learning AS og Lederrekruttering AS.

– Før førte vi regnskap per selskap uten å kunne se totalen. Nå får vi et avstemt konsernregnskap som er oppdatert hele tiden og det er fantastisk, særlig for meg som er leder for hele selskapet, sier Haug.

Sammen med regnskapsbyrået VIEW Ledger og økonomisystemet Xledger har Glasspaper spart tid, fått kontroll og oversikt over bedriften.

Les hele kundehistorien.