Produksjon og økonomi i ett. Produksjonsbedrifter i Norge får et helhetlig forretningssystem med ERP-systemet Xledger og produktplattformen direct MES fra AMS. Når du har integrasjon mellom økonomisystemet og produksjonsløsningen får du en helt ny mulighet til å videreutvikle og effektivisere produksjonsbedriften. Det blir enklere å tilpasse seg til endringer i etterspørsel, produksjonsbehov og forretningsstrategi.

Regnskap og økonomi for deg som driver produksjon

ERP-systemet Xledger har et oppsett og funksjonalitet som er utviklet for norske selskaper. Produksjonsbedrifter får alt de trenger innenfor regnskap og økonomi i Xledger. Du vil oppleve økt innsikt for effektiv virksomhetsstyring, automatisering av prosesser og oppgaver – og muligheten til å skalere i takt med selskapets utvikling.

  • Skybasert standardsystem
  • Moderne og automatiserende regnskapsfunksjoner
  • Rapporter, dashboards og tilgang til styringsdata
  • Konsernregnskap
  • Markedets beste flerfirmafunksjonalitet
  • Enkelt å legge til nye selskaper i Norge og internasjonalt
  • Du betaler kun for den funksjonaliteten du tar i bruk
  • Lønn er en del av løsningen
  • Kort og kostnadseffektiv implementeringsperiode
  • Løsningen er i bruk blant flere tusen selskaper og utvikles kontinuerlig.

Få full oversikt over funksjonaliteten i vårt ERP-system.

Produktplattform og økonomisystem i en totalløsning

Produktplattformen direct MES er utviklet av det norske selskapet AMS og basert på mer enn 40 års erfaring med produksjonsindustri i Norge og internasjonalt.

Med direct Mes kan du koble produksjonssystemet sammen med maskiner og utstyr. Du får mulighet til å overføre maskindata direkte til ditt produksjonsutstyr, med direkte rapportering tilbake til direct MES.

Ved å koble sammen direct MES med ERP-systemet Xledger får du en totalløsning som sikrer kvalitet, effektivitet og nødvendige beslutningsgrunnlag i produksjonsbedriften.