Controlleren må gi ledere tilgang til forståelig og riktig innsikt i sanntid, uansett og alltid. Det er utgangspunktet for tidligere konserncontroller, nå Group Finance Manager, Einar Sølsnes i Xledger. Han er trolig en av Norges ivrigste forkjempere for å automatisere og standardisere så mange oppgaver innen økonomi og finans som mulig.

– Automatisering er en av hovedgrunnene til at jeg startet i Xledger for tre år siden. Jeg ville påvirke fra innsiden hvordan et økonomisystem bidrar til at økonomiekspertene flytter seg oppover i den strategiske verdikjeden, sier Sølsnes.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for moderne controllere. Les mer og last ned her!

Jobber med vekst og innovasjon

Arbeidsoppgavene til Sølsnes er i liten grad tradisjonelle, og stadig mer knyttet til å bidra med viktige oppgaver knyttet til vekst og innovasjon.

– Innen få år har vi som mål å femdoble omsetningen på tvers av våre markeder, og da må vi bygge en enhetlig og enkel struktur som er tilpasset ulike land og virksomhetsområder. Samtidig jobber vi med å automatisere flest mulig prosesser som gir oss stordriftsfordeler i økonomifunksjonen. Dette forenkler arbeidet med å for eksempel åpne i et nytt marked eller land, sier han.

I tillegg til de tradisjonelle sesongbaserte oppgavene, er Sølsnes en ivrig lagspiller som er med på å sikre at løsningene støtter fremtidsbehovene for de ulike markedene og virksomhetsområdene.

– Jeg bidrar inn i arbeidet med å skape vår fremtidige globale forretningsmodell, og særlig med fokus på standardisering og automatisering av prosesser for å sikre en modell som skalerer, sier han.

Gjør arbeidsdagen enklere for kollegene

Sølsnes er opptatt av å skape prosessene som gjør livet enklere for sine kolleger, og mener at hans største oppgave er knyttet til å sikre at hele virksomheten har oppdatert sanntidsdata og korrekt informasjon som grunnlag for beslutninger eller veivalg.

– Det må ikke være for mange manuelle prosesser og bearbeiding av data. Kollegene må være trygge på at dataene som presenteres alltid er til å stole på. Like viktig er det å ikke pålegge ledere å rapportere på komplekse måter eller via omveier som krever manuell bearbeiding. Rapportering skal være enkelt og bør kunne gjøres ved å hente frem data som allerede er i systemet, sier han.

Derfor er controlleren viktig i fremtiden

Når maskiner overtar tradisjonelle roller i økonomiavdelingen, er Sølsnes tydelig på at controlleren bør:

  • Være endringsorientert og sørge for at økonomiavdelingen tester ut og tilpasser seg ny teknologi.
  • Bygge skalerbare automatiserte prosesser som gir stordriftsfordeler ved ekspansjon av virksomheten.
  • Avlaste CFO, være en høyre hånd
  • Være en forkjemper for høy grad av innsikt og analyse
  • Utvikle visuelle og forståelige fremstillinger av tallmaterialet som skapes
  • Kvalitetssikre finansiell informasjon og styringsdata
  • Sikre at selskapet etterlever regler, retningslinjer og lovverk
  • Bygge, vedlikeholde, følge opp og kvalitetssikre interne rutiner

Sølsnes mener controller derfor bør etterstrebe å innta en rolle som er midt mellom CFO og controller i dag.

– For å kunne innta en slik rolle er det nødvendig med tilgang til automatisk konsolidering av konsernregnskap, ny teknologi som maskinlæring, og automatiserte forretningsprosesser. Controller skal sitte med ferdigknadde data og bruke tiden til å diskutere beslutningsgrunnlaget og komme med innspill til forbedringer. Dette er en tradisjonell CFO-oppgave i dag, men når controller overtar kan CFO innta en enda mer strategisk rolle, sier Sølsnes.