Vårt ferske inspirasjonshefte går i dybden på hvordan forventninger til controller endres. 

Mengden nye krav og behov er altoverskyggende, og controlleren må nå velge om vedkommende skal diktere eller bli diktert. For å gi inspirasjon til fremadrettede økonomer har vi: 

  • Hentet innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter 
  • Intervjuet eksperter på automatisering og bedre virksomhetsdrift 
  • Snakket med controllere i mellomstore og store norske virksomheter 
  • Funnet frem fakta og internasjonal beste praksis 

    Fyll inn skjemaet for å få tilgang til whitepaper