Vårt inspirasjonshefte går i dybden på hvordan forventninge til controller endres.

Stødig økonomistyring er en forutsetning for at virksom­heter skal lykkes inn i fremtiden. I Norge har vi svært mange dyktige økonomi­avdelinger som har skapt mer robuste virksom­heter, med større trygghet på egne evner til å håndtere situasjoner som ikke lar seg forutse. Controlleren og økonomen har bevist sin verdi, og har i mange virksomheter fått en mer fremtredende rolle. Veien ligger nå åpen for å flytte seg oppover i den strategiske verdikjeden.

For å gi inspirasjon til fremadrettede økonomer har vi:

  • Hentet innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter
  • Intervjuet eksperter på automatisering og bedre virksomhetsdrift
  • Snakket med controllere i mellomstore og store norske virksomheter
  • Funnet frem fakta og internasjonal beste praksis

    Fyll inn skjemaet for å få tilgang til whitepaper


    Når du sender inn dette skjemaet behandler vi dine persondata i samsvar med vår personvernerklæring.