Lønnsmodulen, levert av SD Worx er kanskje Norges mest automatiserte lønnssystem tilpasset mellomstore og store kommuner. 

Lønnsmodulen er meget brukervennlig, og samtidig en komplett og fleksibelt modul laget for mennesker i den moderne verden. SD Worx Lønn er en av markedets beste løsninger for deg som ønsker dyp og bred funksjonalitet og mulighet for å automatisere prosessene dine.
Den er bygget slik at den, i så stor grad som mulig, utfører oppgaver på egen hånd der hvor det ikke er nødvendig med lønnsmedarbeiderens innflytelse. For å utnytte dette maksimalt, er stor grad av standardisering en forutsetning. Vi automatiserer alle de prosessene som naturlig hører til lønnsområdet, herunder lønnsprosesser og fraværsprosesser.

Lønnsmedarbeideren kjører ikke lønnsprosesser, men forholder seg til det vi kaller Arbeidslisten som ligger lett synlig på lønnsmedarbeiderens dashboard. Når systemet kjører lønnsprosessen selv, melder systemet eventuelle avvik til lønnsmedarbeideren gjennom Arbeidslisten. Denne automatiseringen av lønnsprosessen medfører at lønnsmedarbeiderens dype kunnskap på lønnsområdet kan brukes mer effektivt. Det blir tid til å dyrke lønnsfaget i stedet for å kjøre prosesser.

Vi bygger ingen «ekstern» robotisering for dette og all automatisering er en integrert del av funksjonaliteten og henger da sammen med prosessene i løsningen.

Noen andre hovedpunkter i lønnsmodulen er:

  • Heldigital løsning av fravær- og refusjonsprosesser
  • Faste og automatiske prosesser for kjøreplan, periodeplan og import/eksporter
  • Automatiske kontroller
  • Automatisk henting av skattekort
  • Automatisk etterbetaling
  • Automatisert årsavslutning
  • Automatiserte feriepengerutiner
  • Automatisert rapportering
  • Definerte lederrapporter via portal
  • Systemet forteller hvilke avvik du bør sjekke

Løsningen tilfredsstiller alle myndighetskrav, herunder pliktig rapportering til pensjonskasser, fagforeninger, KS osv.

Les mer om ERP-plattformen her