Lønnsmodulen er fullt integrert med reise og utlegg, regnskap og bank. Lønnsmodulen utvikles løpende og tilpasses lønn for offentlig sektor. Alle ansatte har mulighet til å lage sine egne reiseregninger, som etter godkjenning blir bokført og utbetalt automatisk uavhengig av lønnskjøring.

Standardisering

Lønnsmodulen kommer med ferdig oppsatte lønnarter, spørringer og rapporter. Satser tilknyttet sentrale lønnsoppgjør vedlikeholdes av Xledger. Det samme gjelder alle satser knyttet til reise og diett.

Automatisering

Alle lønnstransaksjoner bokføres og utbetales automatisk. Alle reiseregninger bokføres og utbetales automatisk.

Digitalisering

Alle ansatte kan lage sin egen elektroniske reiseregning og få den utbetalt uavhengig av lønnskjøring. Xledger har innebygget integrasjon mot Skatteetaten og Altinn.