Anskaffelse av nye medarbeidere krever profesjonell behandling. Ledere i Offentlige virksomheter og organisasjoner er svært operative, og dette stiller krav til at rekrutteringsverktøyet er enkelt å bruke. Derfor har vi lagt vekt på at alle rekrutteringsprosesser skjer gjennom et enkelt grensesnitt.

Rekrutteringsmodulen

All rekruttering både internt og eksternt kan skje gjennom rekrutteringsmodulen. Den er koblet opp mot alle kjente jobbportaler som f.eks. Finn.no, NAV, LinkedIn og Facebook. Den er også i henhold til GDPR.

Kandidatsidene i løsningen er tilpasset offentlige kriterier med utvidede og offentlige søkelister, og det er mulig å tilpasse søknadskjema, annonsemaler og karrieresider. Kandidaten får også en egen innloggingside med oversikt over alle prosesser man er involvert i. Her kan kandidaten benytte data fra tidligere søknader når han/hun søker en ny stilling.

En typisk prosess i rekrutteringsmodulen kan se slik ut (ikke uttømmende):

 • HR/Leder lager rekrutteringsprosjektet i Rekrutteringsmodulen
 • Utlyser stilling på nettsted/intranett/portaler
 • Kandidat søker via PC/smarttelefon/nettbrett
  • Screeningspørsmål
  • Søker kan spille inn en video-CV
  • Søker sender søknad
 • Rekrutterer rangerer og filtrerer kandidater og endrer status
  • Inviterer til intervju (en eller flere samtidig)
  • Videoscreening med spørsmål etter intervju
  • Ansetter
  • Automatisk varsling til leder om at rekrutteringsprosjektet skal avsluttes
  • Velger kandidater og gir avslag
 • Overfører ny medarbeider til Medarbeiderportalen.

Svært brukervennlig

Rekrutterer kan innhente bakgrunnssjekk i systemet. Ved invitasjon til intervju tilbys det integrasjon til Outlook.

Rekrutteringsmodulen er svært brukervennlig og lett å tilpasse. Det er mulig å slå funksjoner av og på. Når utvelgelsen er gjennomført og kandidat er ansatt kan rekrutterer overføre nøkkelinformasjon for nyansatt til Medarbeiderportalen. Basert på nøkkelinformasjon om kandidaten fra rekrutteringsmodulen kan nå preboarding igangsettes i Medarbeiderportalen. Elektronisk signering gjøres som en innebygd del av arbeidsflyten i pre-/onboardingen.

Rekruttering er en av flere løsninger som Xledger Offentlig leverer i sin helhetlige ERP-plattform til offentlig sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.

Les mer om Xledger for offentlige virksomheter