Xledgers bankintegrasjon er en sentral del av økonomi- og regnskapssystemet. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger. Bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Standardisering

Utnytt informasjon fra andre eksterne brukere i bankmodulen. Eksempelvis kombinasjonskontroll mellom leverandør og bankkonto, hvor du enkelt kan se om kombinasjonen er brukt i lokal enhet eller hos noen andre som bruker Xledger. Dersom kombinasjonen ikke har vært brukt «lyser det rødt» og du bør foreta ekstra kontroll.

Automatisering

Banktransaksjoner avstemmes i hovedsak automatisk. Repeterende transaksjoner, som eksempelvis gebyrer, kan bokføres og avstemmes automatisk. Manuelle bankbilag kan opprettes direkte fra bankavstemmingen med all informasjon tilgjengelig.

Digitalisering

Nå kan du utføre alle dine bank-oppgaver i ett og samme system uten bruk av nettbank.

Les mer om ERP-plattformen her