Rapportmodulen

Gjennom å bruke rapportmodulen, kan dere samle all informasjon på ett sted og generere automatiske rapporter som inneholder både økonomitabeller, kommentarer og analyser. Opprett månedsrapporter, delårsrapporter og årsrapporter med noen få tastetrykk. Eksporter deretter ferdige rapporter i PDF- eller Word-format, eller publisere rett på nett.

Gjør rapporteringen enklere for medarbeidere på alle nivå i organisasjonen.

Rapportmodulen effektiviser oppfølgingsprosessen med periodiske rapporter, virksomhetsplaner, delårsrapporter og årsrapporter i valgfritt format.

Rapportene kan kobles til regnskap og budsjett, mål, aktiviteter og målinger i fleksible rapportmaler sammen med beskrivelsestekster, resultater og kommentarer. Modulen sikrer at rapportene blir ensartede og oppdaterte, med tydelige instruksjoner og versjonsbehandling. Tilgangsstyringen sørger for at hver rapportør kun har tilgang til de kapitler og tall som de skal rapportere på. For eksempel kan en virksomhetsleder kun se sine budsjettavvik og sykefravær i sin organisasjon, og rapportere på det.

Ansvarlige for rapporteringen kan følge med på hvem som har ferdigstilt sin rapportdel, og hvem som evt. ikke har rapportert. De kan også administrere hvem som har tilgang til å lese og skrive i rapportene. Automatisk varsling ved fastsatte tidsfrister kan slås på, enten for alle eller for enkelte rapportører. På den måten vil påminnelser gå automatisk ut til rapportørene enten via e-post, eller på en egen startside.

Ferdige rapporter

Når rapporten er ferdig, kan den enkelt hentes ut med forside og innholdsfortegnelse etter kommunens grafiske profil. Rapporten kan lastes ned i ønsket format, eller legges direkte ut på nettet.

Neste rapportering

Spar tid ved å kopiere hele rapportmaler eller avsnitt fra eksisterende rapporter, og sy dem sammen ved neste rapportering. Rapportørene kan enkelt hente tekst fra tidligere rapporter som sikrer god kontroll på rapporteringen.

Kort oppsummert

  • Forenkler rapporteringen på alle nivåer
  • Generer automatiske rapporter
  • Opprett månedsrapport, delårsrapport og årsrapport med noen få tastetrykk
  • Eksporter rapporter til PDF og word, eller publisere rett på nettet.
  • Enklere blir det ikke!

 

Rapportmodulen er en av flere løsninger som Xledger Offentlig leverer i sin helhetlige ERP-plattform til offentlig sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.