Å få full status på økonomien i store virksomheter kan være en kompleks og utfordrende oppgave. Økonomimodulen gir deg som leder, regnskapssjef eller økonomisjef, lett tilgang til både detaljert og overordnet styringsinformasjon. Alle data er alltid tilgjengelige uavhengig av om du jobber på PC, sjekker status på mobilen eller nettbrett. Alt du trenger er tilgang til internett.

Gode regnskapsrapporter og spørringer er avgjørende for å få full nytte av ERP-systemet. Gode verktøy for å hente og analysere data er nødvendig for å ta de riktige beslutningene. Du kan bruke forhåndsdefinerte spørringer og rapporter – eller du kan definere dine egne rapportmodeller. Disse kan vises tabellarisk, grafisk, eller sendes via e-post. I tillegg gir Xledger deg en oversikt over likviditetprognose, resultat og reskontro i eget dashboard slik at du til en hver tid er oppdatert på økonomisk status.

Dashboard (hjem-siden)

Når du logger inn i Xledger kommer du inn på en hjem-side som er tilpasset den rollen du har i systemet. Der vises utvalgte rapporter, diagrammer og oppgavelister, som kan vises og skjules individuelt. Det er enkelt å holde seg oppdatert på statusen i virksomheten uten å måtte lete etter riktig informasjon.

Brukerdefinerte rapporter

Det er enkelt å opprette brukerdefinerte rapporter, slik at eksempelvis virksomhetsledere og prosjektledere kan ta beslutninger basert på opplysninger som er viktige for dem. Med informasjonen lett tilgjengelig for alle er det mindre behov for å be økonomiavdelingen om hjelp, eller involvere rådgivere for å produsere rapporter om kostsentre, prosjekter eller andre brukerdefinerte dimensjoner.

Ferdige regnskapsrapporter og spørringer

Xledger har flere ferdigdefinerte rapporter og spørringer som dekker de fleste behov i det daglige. Regnskapsrapportene er tilgjengelige i alle moduler og er tilpasset spørringer som kan være aktuelle innenfor hver modul/område. Det finnes muligheter for avanserte søkekriterier, pivotering, tilpasse dataene som skal vises, og enkel opplasting til grafikk. Resultatet kan også enkelt overføres til et Excel-ark eller en PDF-fil.

Drill down til transaksjoner

Fra alle dashboard, spørringer og grafiske fremstillinger, kan du klikke deg ned på detaljnivå og få tilgang til underliggende data, helt ned på bilagsnivå. Dette gir full sporbarhet og kontroll via alle skjermbilder.

  • Dashboard (hjem-sider) med visning basert på rolle
  • Drilldown fra øverste nivå helt ned til bilag
  • Innebygget verktøy for grafisk fremstilling
  • Ferdige spørringer og rapporter
  • Egendefinerte spørringer og rapporter
  • Eksport av data til flere formater