Innkjøp av varer og tjenester er en stor og viktig del av økonomistyringsprosessen. Innkjøperne trenger enkle verktøy som støtter innkjøpsprosessen. I tillegg skal verktøyet sikre at virksomheten foretar alle sine innkjøp i tråd med gjeldende regelverk. Innkjøpsmodulen overtar en økende del av internkontrollen ved at inngående faktura matches mot attestert og anvist innkjøpsordre og bokføres direkte ved match.

Støtter alle prosesser i offentlige anskaffelser

Innkjøpsmodulen i vår plattform, levert av Mercell, tilbyr komplett funksjonalitet som støtter alle prosesser i offentlige anskaffelser. Den brukes hver dag av tusenvis av brukere i kommunale og statlige virksomheter. Modulen har fokus på å automatisere maksimalt alle prosesser rundt fagområdet innkjøp. Brukerne skal kunne hjelpes gjennom sine arbeidsoppgaver på en enkel og intuitiv måte, uten mulighet for å gjøre feil. Derfor er det lagt mye vekt på at bestillerdelen av løsningen og konkurranseverktøyene skal være enkle i bruk og i administrasjon av innhold.

Innkjøpsløsningen

Verktøyene i innkjøpsmodulen støtter følgende områder:

  • KGV over og under terskelverdi
  • Leverandørportal
  • KAV – Kontrakts- og katalogadministrasjonsverktøy
  • Bestillingsløsning
  • Egenadministrasjon
  • Rapporteringsverktøy
  • Integrasjon mot økonomi og sak/arkiv
  • Aksesspunkt

Bestillerdelen støtter alle former for kjøp, både varer og tjenester. Her organiserer man eksempelvis kjøp fra elektroniske varekataloger, kjøp via ekstern nettbutikk (punchout), kjøp på egendefinerte produkter, fritekst kjøp samt direkteanskaffelser (rekvisisjoner og etterregistrering). I løsningen er det funksjonalitet for kontrakt- og katalogadministrasjon, slik at absolutt alt av avtaleforvaltning kan gjøres her.

Transaksjoner mellom innkjøpsmodulen og omverdenen kan gjøres i EHF-format. Innkjøpsløsningen er godkjent av Difi, som er øverste myndighet for offentlige anskaffelser i Norge. Dere kan dermed føle dere trygge på at systemene støtter opp under gjeldende lover og forskrifter hva angår offentlige anskaffelser, ikke bare i Norge med for hele EU. Funksjonaliteten for utlysning av konkurranser støtter anskaffelser både under og over nasjonal terskelverdi, og sistnevnte er fullt integrert mot Doffin/TED.

Det er ingen behov for lokal tilpasning hos kunden for å ta løsningen i bruk, dette gir kostnadsbesparelser ved at man slipper å investere i utstyr eller bruk av andre ressurser for å komme i gang. Det er fullt mulig for virksomheten å administrere hele løsningen selv, men som strategisk partner kan vi administrere løsningen for dere.

Funksjonaliteten i innkjøpsmodulen er bygget opp med hensikt å kunne tilpasse tilgangsnivået etter ønske og behov, samt å gjøre det enkelt for brukerne å håndtere innkjøp rett iht. gjeldende regelverk.

 

Les mer om Mercell innkjøp her

 

 

Innkjøpsmodulen er en av flere løsninger som Xledger Offentlig leverer i sin helhetlige ERP-plattform til kommunal sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.