Xledger Offentlig representerer en helt ny, og annerledes ERP-plattform for kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter.

ERP-plattform for kommuner og offentlige virksomheter

De siste årene har Xledger Offentlig satt sammen de beste løsningene på markedet til en komplett ERP-plattform for kommunemarkedet og offentlige virksomheter. Dette er løsninger som er velutprøvde og i daglig drift hos titusenvis av brukere hver dag. Løsningene samles i en felles portal for henholdsvis ledere og medarbeidere, mens spesialistene på hvert fagfelt vil ha tilgang til dypere funksjonalitet.

Vår ERP-plattform er en ren skybasert plattform, og det er derfor ikke nødvendig med lokal installasjon. Det er ikke behov for lokale tilpasninger, og alle funksjoner og oppsett kommer alle brukere til gode.

Hele vår plattform inneholder de beste løsningene, som er ferdig integrerte med hverandre, uten ekstra kostnad for virksomheten.

Hva inneholder Xledger Offentlig?

Vår ERP-plattform gir deg tilgang til alle sentrale verktøy fra ett sted:

  • Strategisk planlegging og rapportering
  • Budsjettering, spesialdesignet for budsjettprosessen og budsjettoppfølging i kommuner og offenglig sektor
  • Innkjøpsmodul for offentlig sektor og deres leverandører
  • Medarbeiderportal og HR-funksjonalitet som støtter alle kommunens viktige HR-prosesser
  • Økonomi og lønn som gir deg full innsikt i timeføring, reise, fakturering og økonomiske rapporter

Hva skiller vår ERP-plattform fra andre?

Vår fremtidsrettede integrasjonsplattform sikrer at alle løsningene er tett integrerte. Andre systemer kan enkelt kobles på og dele data i plattformen. Vi kan koble på eksterne løsninger som blir aktuelle i fremtiden, og koble av systemer som ikke lengre er ønskelige.

  • Data registreres en gang på riktig sted i organisasjonen.
  • Data flyter automatisk mellom systemene, og i tillegg har vi en “integrasjonsbuss” som henter data fra andre forsystem.
  • Arbeidsprosesser som i dag gjøres manuelt, digitaliseres.
  • Alle er alltid på siste versjon.
  • Vi er en markedsutfordrer som er tett på kunden, og samhandler om å hente ut gevinster.

Hva er fordelene med en skybasert løsning for offentlige virksomheter?

En skybasert plattform er alltid tilgjengelig, uansett hvor du er. Det er Xledger Offentlig, som strategisk partner, som drifter hele løsningen. Dermed blir driften forbausende enkel for dere. Plattformbegrepet er ikke bare av teknologisk karakter, men representerer også et faglig og kulturelt fellesskap, som forener brukerne. Alle er innlogget på samme versjon, og forholder seg til plattformens rammebetingelser og standardiserte natur.

Helhetlig ERP-plattform

Vår skybaserte ERP-plattform består av flere ulike systemer, eller moduler, satt sammen til en enhetlig «best of breed.» ERP-plattformen er allerede i bruk i flere norske kommuner, og fylkeskommuner. Systemene er håndplukket for å kunne bidra til maksimal effektivisering. Dette gir en totalitet av funksjonalitet knyttet til ERP-området som få andre kan levere i dag.

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen.

Partnere som inngår i ERP-plattformen er:

Logoen til CatalystOne, link til CatalystOne sin hjemmeside Logoen til Stratsys, link til Statsys sin hjemmeside Logoen til Aksess Innkjøp, link til Aksess sin hjemmeside