Kombinasjonen Maritech og Xledger gir full kontroll på kostnader og inntekter, fra fisken tas opp av sjøen til oppgjøret er på konto.

I likhet med alle andre næringer har sjømatindustrien behov for digital endring på tvers av verdikjeden. Presset er særlig stort på å legge til rette for bedre arbeidsformer og sikre at ledere og ansatte kan ta bedre beslutninger, uansett tid og sted.

Et godt eksempel på innovasjon i næringen er hvordan Maritech, som er ledende innen forretningssystemer for sjømat og logistikk, nå er integrert med økonomisystemet Xledger. Integrasjonen gir fiskemottak, oppdrettere, produsenter, tradere og foredlingsbedrifter full kontroll fra fisken tas på land og helt frem til pengene er trygt inne på konto.

— Fordi vår plattform fungerer som en forlenget del av Maritech, flyter transaksjoner automatisk inn i regnskapet. Det sparer masse tid og fjerner tungvinte prosesser, sier Dag Smedsrud i Xledger.

Perfekt for den moderne CFO

Dag Smedsrud, Senior Sales Executive

Kenfish, Isfjord Norway, Silver Seafood og Babord er blant sjømatselskapene som allerede har valgt Maritech og Xledger.

— Dette er konsern med flere virksomheter langs kysten. Vår løsning foretrekkes fordi den passer godt til konsernstrukturer og skalerer i takt med kundenes behov. I tillegg ser vi at det er endringer på gang i en bransje som konsolideres, og i slike prosesser vil et skybasert økonomisystem ha stor verdi, sier Smedsrud.

Smedsruds kollega i Xledger, Jon Solem, gir råd til aktører i skjæringspunktet sjømat, eiendom og finansielle tjenester. Han har dermed god kunnskap om hvordan et økonomisystem fornyer og forbedrer driften for den moderne økonomiavdelingen.

— Integrasjonen mellom Maritech og Xledger gir et alltid oppdatert regnskap og full kontroll på økonomien i selskapet. Dessuten får ledere på alle nivåer full oversikt over hele driften, i et alltid oppdatert grensesnitt der de viktigste styringsdataene er presentert, sier Solem.

Et lønnssystem for lott og hyre

Xledger er et norskutviklet skybasert system som i snart 25 år har utvidet seg i takt med behovene til kundene. Siden mange av kundene allerede er i maritim næring, har Xledger smart funksjonalitet for bransjen, som et lønnssystem som dekker kravene til sjømannslønn.

— Få andre system har ferdige funksjoner for lønn til sjømenn, og det er en av grunnene til at vi foretrekkes i maritime næringer. Det å beregne lott og hyre er komplisert fordi det er strengt regulert, og der har vi smarte og tidsbesparende løsninger i økonomisystemet, sier Solem.

I tillegg fremhever ansatte i næringen stor tilfredshet med at de kan bruke en app til å løse oppgaver som å føre timer, godkjenne fakturaer, legge inn bilag, og holde seg oppdatert.

Alltid oppdatert regnskap

Alternativet til Maritech og Xledger er manuelle konsolideringer og uforholdsmessig lang tidsbruk før ledelsen har et oppdatert bilde av driften.

— Uten Maritech og Xledger må ledere ofte vente til månedsslutt eller kvartalsslutt før de har kontroll på tallene. Dette er ikke holdbart i et næringsliv der for eksempel nye skatter innføres raskt og plutselig, og hvor kravene til styringsdata er større enn noensinne, sier Smedsrud.

Med et konsernregnskapssystem vil alt som registreres i underselskapene komme umiddelbart opp i konsernets dashboard. Ledere kan drille seg ned i alle transaksjoner og bilag med kun et tastetrykk.

— Det gir kontroll på bilagsflyten og automatisering av mange krevende oppgaver. Spart tid kan derfor brukes til mer strategiske formål, sier Solem som lister opp disse regnskapstekniske fordelene:

  • Fjerner manuelt arbeid
  • Reduserer risiko
  • Gode rutiner for valutahåndtering på fakturaer
  • Sikrer at data flyter fritt fra produksjon til regnskap
  • Ansatte slipper å mate inn data flere steder
  • Oppdaterte styringsdata med et regnskap som alltid er oppdatert og konsolidert
  • Avansert innsikt og analyse fører til bedre beslutninger

Rask og ærlig prosess

Jon Solem, Senior Sales Executive, Foto
Jon Solem, Senior Sales Executive

Smedsrud sier at de opplever stor interesse for integrasjonen mellom Maritech og Xledger akkurat nå, og at mange i næringen snuser på mulighetene. Alternativet i et konsern er et økonomisystem med en prislapp som er betydelig høyere, og har en innføringsperiode på ett til to år.

— Vi har en veldig grundig og ærlig salgsprosess der vi åpent beskriver hva løsningene kan gjøre, og er klare på hvilke spesialfunksjoner vi ikke har. Vi lover ikke bort funksjonalitet vi ikke har, sier Solem.

Fordi systemet er skybasert og standardisert, vet kundene nøyaktig hva de går til.

— Vår implementeringsmetode er brukt på flere hundre konsern og sikrer at kundene får på plass nytt økonomisystem på rundt tre måneder, sier Smedsrud.

— Det er gøy å få positive tilbakemeldinger på at vi holder det vi lover, og at kundene verdsetter ærligheten i innsalgsprosessen, avslutter Solem.

Les mer om Xledger for sjømat