Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. Norges Råfisklag er det største av fem fiskesalgslag som i samsvar med fiskesalgslagsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av villfanget fisk og annen sjømat i Norge. Deres ansvarsområde strekker seg langs kysten fra Kirkenes i nord til Kristiansund i sør.

Norges Råfisklag fungerer som et mellomledd mellom fiskerne og videre ledd i kjøp og salgsprosessen. Med dette hadde de behov for et effektivt og automatisert økonomisystem. Systemet skulle løse krav og utfordringer innenfor transaksjoner, rapportering og remittering.

Komplett skybasert standardsystem

I løpet av ett år registreres det ca. 160 000 ordrer gjennom Råfisklaget. Dette genererer store mengder dokumenter, transaksjoner og linjer. En vesentlig del av transaksjonene genererer oppgjør til fisker for solgt fangst, hvor det er svært viktig at utbetalingen til fisker gjøres til rett tid.  Det var derfor et krav at et nytt system kunne håndtere det store transaksjonsvolumet.
Xledger lå et par hestehoder foran de andre når det gjaldt skybasert system, og de kunne levere på den kapasiteten vi hadde behov for, sier Kristoffer Kilvær, regnskapssjef i Norges Råfisklag.
Tidligere benyttet de seg av flere ulike systemer, men med Xledger har de alle moduler de har behov for samlet i ett system. Dette sparer de for mange manuelle og tidkrevende prosesser. Med et standardsystem i skyen kreves det ingen innstalleringer eller oppdateringer, i tillegg ivaretar Xledger også oppdatering av offentlige krav knyttet til avgiftssatser mv. Dette gjør at det vi slipper å bruke tid på vedlikehold av systemet og heller bruke tid på vår kjernevirksomhet.

— Med Xledger har vi fått en enklere arbeidshverdag. Å forholde seg til ett system gjør at vi kommer fort i gang med bruken av systemet. Xledger er mer intuitivt enn andre systemer vi har vært borti, det er lett å finne frem og det har gode og sikre rollestyringer. Vi har også flere brukere som i perioder er på reise. Med Xledger kan de enkelt logge seg på uansett hvor de befinner seg, sier Kilvær.

Fremtidsrettet

Norges Råfisklag har ambisjoner om å være ledende i markedet. Med Xledger som ERP-system får de gode løsninger som effektiviserer deres prosesser på veien videre. En høy grad av automatisering gjør at økonomiavdelingen kan bruke mer tid på verdiskapende arbeid. Internsystemet som håndterer sluttsedler og avregninger mellom fisker og -mottak er integrert med Xledger.
— Vi sparer sparer rundt 3 måneder på automatisk oppdatering av leverandører (fiskere) med denne integrasjonen, forteller Kilvær.

— Vi føler oss godt ivaretatt av vår kontaktperson i Xledger. Hun er en god sparringspartner for oss. En jevn dialog med både sporadiske og oppsatte møter gjør at vi føler oss sett og hørt, og det er vi veldig fornøyd med, avslutter Kilvær.

Les mer om Xledger for Sjømat