I følge ERP-analytiker Bo Hjort Christensen, er det mange ERP-systemer som er ferd med å gå ut på dato. Han sier at dette vil treffe norske kommuner med stor kraft, og utløse en rekke problemstillinger (les mer her).

Xledger Offentlig er en solid utfordrer i kommunemarkedet, og der andre ERP-systemer er i ferd med å bli utdaterte, har Xledger Offentlig den mest moderne og fremtidsrettede teknologien. Dette kan vise seg å bli svært viktig for kommunene.

Bo har, sammen med Den norske dataforening, laget en podcastserie om ERP. Der intervjuet han blant annet CEO i Xledger Offentlig Terje Hammerfjeld.

Dette er en lettbeint samtale om hvorfor Xledger Offentlig er rigget som de er, hva som gjør kommunemarkedet spesielt, og hva som gjør Xledger Offentlig til en utfordrer som er verdt å merke seg.

Les mer om Xledger for kommunal sektor