Effektivisering og oversikt står i sentrum

For Grieg Gruppen er det viktig at lønnsomhet går hånd i hånd med en bærekraftig utvikling. Der spiller utnyttelse av teknologi en viktig rolle og derfor var det naturlig for oss å velge VIEW Group som leverandør. Grieg Gruppen er familieeiet og har en lang og stolt maritim tradisjon. Langsiktigheten som er bygget på denne tradisjonen, god selskapskultur og dedikerte medarbeidere ligger grunn når Grieg sammen med VIEW Group tar steget ut i skyen med kjernesystemet i økonomiprosessene.

 

Teknologidrevet effektivisering

Etter en lang anbudsprosess første halvår av 2020, falt valget på ERP-systemet Xledger – med VIEW Group som leverandør. Nå skal Grieg flytte økonomifunksjonene opp i skyen, og har (sky)høye forventinger til hvilke gevinster dette gir.

– Jeg har sett frem til dette, smiler Wenche Kjølås, CFO i Grieg Maturitas.

– Grieg har lang historie med å gripe mulighetene i fremtidsrettet teknologi for å få et forsprang. Derfor passer det bra at kjerneprosessene våre rundt regnskap og økonomi flyttes ut i skyen.

Wenche har lang erfaring med innovasjon og utvikling fra nøkkelroller i flere store virksomheter og har vært med på å gjennomføre teknologiløft før. Hun trekker spesielt frem god samhandling og tett dialog som viktige suksessfaktorer nå som implementeringen er underveis.

 

Teknologi og økonomifag hånd i hånd

– Gjennom prosessen frem til nå har vi opparbeidet oss en god relasjon mellom Grieg og VIEW Group, som er et godt grunnlag når vi nå står foran en omfattende og ambisiøs implementering.

– Grieg Gruppen består av mange selskap, som i tillegg håndterer ulike valuta. I Xledger skal vi nå få oversikt for hele gruppen samlet, og vi kan dukke ned i detaljer i de ulike selskapene. Dette skal hjelpe oss med å ligge i forkant.

– I sin helhet ser vi frem til å bruke mindre tid på prosesser og manuelt arbeid, og mer tid på å ligge i forkant når det kommer til våre forretningsområder, presiserer hun.

 

Teknologi og økonomifag hånd i hånd

– Vi synes det var veldig interessant med en leverandør som både hadde ERP-kompetanse på systemet, og som kan faget økonomi. Selv om vi gjør regnskapet selv i dag, ser vi store fordeler med å ha en sparringspartner som forstår faget, sier Wenche.

– I tillegg opplevde vi at VIEW Group forstod oss og våre behov, med spesialister innenfor maritim industri som er en stor fordel for oss. Det at VIEW Group også hadde en lokal tilstedeværelse i Bergen var et stort pluss.

 

Ambisjonene for fremtiden

– Ambisjonene våre på kort sikt er å få opp alt slik som vi har sett for oss. Også gleder jeg meg veldig til å få en sømløs plattform for økonomi, der vi kan bruke dataene våre på en ny måte. Med tall i sanntid får vi mulighet til å ligge tett på forretningen, og i tillegg ha alt tilgjengelig fra mobilen på farten, forteller hun.

– Vi velger jo også nå en leverandør som forhåpentligvis skal være med oss i lang tid fremover. Grieg Gruppen skal vokse og har spennende prosjekter på gang, så vi trenger noen som kan henge på og hjelpe oss, avslutter Wenche.

Ta steget inn i fremtiden

Lurer du på hvordan Xledger hadde fungert for fin bedrift?

Book en demo med oss, så viser vi deg.

Book demo