Content
Video overlay

Kundehistorier

Colors crayons and a sun

"Vi har vokst med 40 % i antall barnehager siden vi tok i bruk Xledger uten noe vesentlig oppbemanning på økonomiavdelingen.. Xledger har vist seg å være så skalerbar i vekst som vi hadde målsatt"

Ann Kristin Dyre, Konsernregnskapssjef
Læringsverkstedet
Mer
By arktitektur

"Nå merker vi knapt oppdateringene, og systemet er ikke til hinder for ekspansjoner eller endringer. […] Organisasjonen får mer ut av det nye systemet enn sitt gamle. […] Ledere og ansatte har tilgang til all informasjon, og den oppdateres fra mange ulike steder."

Knut Bratsberg, Administrerende direktør
Geomatikk
Mer
People sitting in a cozy lounge talking

"Før førte vi regnskap per selskap uten å kunne se totalen. Nå får vi et avstemt konsernregnskap som er oppdatert hele tiden og det er fantastisk, særlig for meg som er leder for hele selskapet."

Tom-Erik Haug, Administrerende direktør
Glasspaper
Mer
Dame ved betongsøyler

"Vi prøver å informere alle om hvor enkelt Xledger Mobile er. Det er en betydelig gevinst at man kan føre timer, reiseregninger eller godkjenne bilag på en mobil enhet.[..] «Administrasjonen i lomma» er et slagord som vi liker veldig godt.."

Øyvind Thorud Hauge, Økonomisjef
HR Prosjekt AS
Mer
Two men and a woman walking outside of office

"Det å samle alle enheter i ett system medførte en relativt stor besparelse for oss på regnskap, økonomi og lønn. Regnskapsmessig synes vi det fungerer bra. Vi får rask rapportering, vi får betalt fakturaene våre og fakturert våre kunder."

Sjur Langedal, Økonomisjef
Embriq
Mer
icture of bulilding with Bjelland's doors

"Hvis jeg plutselig kommer på noe på kvelden så har jeg full tilgang via iPhone til å gjøre det jeg trenger, og det er en kjempestor frihet, som jeg er fornøyd med."

Kjetel Bjelland, Daglig leder
Bjelland Automatic AS
Mer
People having a meeting in a bright lighted room

For oss som har vokst og som fortsatt er i vekst fungerer Xledger meget bra. Om vi skulle ha fortsatt i det systemet vi tidligere benyttet, måtte vi sannsynligvis ansatt et par ressurser til på regnskap.

Svein Bergsli, Administrerende direktør
Keystep
Mer
Man typing on a macbook

"For oss som jobber i den administrative tollen er dashboardet til Xledger en gavepakke. Nå har vi oversikt over hva som står på konto, hva som er utfakturert, hva som har forfalt, hva som går til inkasso, ja - jeg kan se alt.."

Rino Larsen, Daglig leder
Createurene
Mer
white plates with assorted foods

"Kapasiteten og teknologien gir kundene tallene i sanntid, noen som driften enklere og reduserer usikkerhet. Man får en større trygghet og man har hele tiden kontroll på inntektene."

Jon Forkerudsæter, Co-günder og styreleder
Gastro Catering
Mer