Mange prosjekter oppleves å gå på skinner – helt til prosjektet skal avsluttes. Da blir ikke alltid resultatet slik som planlagt. Manglende oversikt over ressursbruk og kostnader kan gi noen ubehagelige overraskelser. Hvordan sikrer du god prosjektøkonomi?

Prosjektøkonomi – en utfordring?

Jobber du med salg av prosjekter, konsulenttjenester og rådgivning? Da vet du hvor viktig det er å få signert prosjekter og oppdrag som gir størst verdi for bedriften, med tanke på omsetning og bruk av ressurser.

Når en ny avtale er signert og prosjektet starter, så gjelder det å sikre en smidig gjennomføring og unngå ubehagelige overraskelser i form av uforutsett timeforbruk eller andre ukjente prosjektkostnader.

Vi hører ofte fra bedriftene vi jobber med at ressursplanlegging og faktisk timeforbruk ikke alltid stemmer overens. Det kan være utfordrende å få fakturagrunnlagene riktig, når timer ikke er registrert på prosjektene og kostnader som skal viderefaktureres, må hentes fra ulike kilder. Faktureringen blir fort en tungvint prosess, der poster blir utelatt og lønnsomheten reduseres.

Jobben blir enklere med full innsikt og kontroll i ett system

Vi har flere kunder som leverer store prosjekter, rådgivning og konsulenttjenester i og utenfor Norge. De forteller at de har fått en helt ny hverdag etter at de tok i bruk Xledger sitt skybaserte økonomisystem. En av hovedgrunnene er at alle prosesser og data er samlet i ett system, med utstrakt funksjonalitet for blant annet:

  • Ressursplanlegging og budsjettering
  • Timeregistrering og utlegg, også for mobile enheter
  • Fastpris, løpende timer eller en kombinasjon
  • Automatisert fakturagrunnlag for alle fakturerbare elementer
  • Prosjektregnskap og budsjett
  • Oversikt over innkjøp og forpliktelser på prosjektene

Du trenger ingen sidesystemer eller tilleggsmoduler. I Xledger henger alt sammen med alt. Timer kan registreres, og godkjennes, når som helst og hvor som helst. Registrerte timer knyttes til prosjektet og oppdaterer prosjektkostnad, fakturagrunnlag og eventuelt lønn, automatisk.

Prosjektlederen får full oversikt over sine prosjekter og prosjektøkonomi i eget dashboard. Hierarkistrukturen gjør det enkelt å se alle prosjketer samlet, med mulighet for å drille ned på detaljnivå for hvert enkelt prosjekt. Enklere prosjektstyring betyr færre spørsmål og frigjort tid hos økonomiavdelingen og ledelsen.

Frihet til å tenke fremover

Xledger er et 100 % skybasert ERP-system. Din bedrift trenger ikke bruke tid og ressurser på et langt implementeringsprosjekt, utvikling og oppdateringer. Systemet er alltid tilgjengelig, og du har tilgang til de siste oppdaterte prosjekt- og regnskapstallene, 24/7/365. Da blir det enklere å ta kvalifiserte beslutninger basert på nøyaktige data.

God kontroll gir frihet til å tenke fremover, og sikre gode muligheter for deg og din bedrift.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan om hvordan din bedrift kan få bedre oversikt over lønnsomheten i prosjektene. Vi tilbyr gratis rådgivning for selskaper som ønsker bistand til et trygt valg av økonomisystem.

Les mer om prosjekt i Xledger