Xledger Offentlig leverer en ren skybasert ERP-plattform til norske kommuner og fylkeskommuner. Styringssystemet Stratsys er en underleverandør i denne totalløsningen, og leverer et helhetlig verktøy for strategisk planlegging og rapportering. I tillegg kan man samle data automatisk fra flere moduler, f.eks. sykefravær, KOSTRA-data, økonomitall med mer.

Foto av Kristiansund: Per Kvalvik

Kristiansund kommune har i løpet av de seneste årene gjort en betydelig satsning på digitalisering og bærekraft. Et viktig virkemiddel har vært implementeringen av et bedre system for virksomhetsstyring.

Kristiansund kommune har fått god styring og kontroll

Kristiansund er en by og kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal, med nærmere 25.000 innbyggere. Kommunen som ligger ytterst mot storhavet består av fem øyer med en urban bykjerne.

– Havet har alltid vært en viktig naturgitt ressurs i Kristiansund. Utviklingen av et nytt havteknologisenter vil styrke denne delen av næringslivet her. Campus Kristiansund, og nytt opera- og kulturhus er andre eksempler på store prosjekter som vil bidra positivt, forteller Vibeke Grønvik.

Vibeke er ansvarlig for virksomhetsstyring i kommunen. Dette innebærer blant annet å få på plass et godt system for styring og kontroll, for å gjøre dagen mer effektiv og strømlinjeformet for ledelsen i kommunen, og de ansatte.

-Jeg er opptatt av at ting skal gå av seg selv, og at vi ikke skal påta oss mer manuelt arbeid enn det som er nødvendig. Da kommer Stratsys veldig godt med. I plattformen deres kan jeg lage gode styringsmodeller, og få på plass mer effektiv rapportering, sier hun.

Vibeke forteller at kommunen begynte anskaffelsesprosessen av et nytt virksomhetsstyringsverktøy i 2018, og at de i tre år har vært kunde av Xledger Offentlig:

– Før vi kunne gå helt over på Stratsys måtte vi sette i gang en større ryddejobb og gjøre tilpasninger i organisasjonsstrukturen. Siden har det gått slag i slag med utvikling av nye styringsmodeller, maler for planverk og periodisk rapportering, og mål- og resultatstyring. I tillegg fikk vi på plass «den råde tråden» i våre styringsdokumenter, forteller hun.

Brukervennlig verktøy

Vibeke forteller at hun opplever Stratsys som et brukervennlig verktøy, med godt grensesnitt:

– Overgangen til plattformen har gått over all forventning. Xledger Offentlig har vært behjelpelige med å lage e-læringsverktøy til bruk i opplæring, og dette har bidratt til en enklere implementering i organisasjonen.

I dag bruker Kristiansund kommune Stratsys til blant annet periodisk rapportering, utarbeidelse av planverk, til internkontroll og mål- og resultatoppfølging.
Vibeke forteller at det beste med å ta i bruk Stratsys er at kommunen har fått mye bedre oversikt.

– Vi har fått en mer effektiv hverdag. Kommunikasjonen og veiledning skjer rett i systemet. Spennvidden er stor, og vi bruker Stratsys til alt fra internkontroll, til oppfølging av politiske vedtak, til bærekraft.

Digitalisering og bærekraft

Kristiansund er frempå når det gjelder nettopp digitalisering og bærekraft, og kommunen har også en rådmann som er kjent for å være i forkant av utviklingen.

– For eksempel benytter vi Stratsys til månedsrapportering til politisk nivå. Det tror jeg ikke mange andre kommuner gjør i dag, forteller Vibeke.

I desember 2019 ble Kristiansund kommune formelt en del av bærekraftsprosjektet United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC). Dette innebærer at kommunen skal rapportere på rundt 100 nøkkelindikatorer som skal illustrere hvordan de presterer på smart, bærekraftig utvikling, og bærekraftig verdiskapning.

– Det er mange KPIer, tiltak og aktiviteter knyttet til U4SSC som vi må ha oversikt over, og her er Stratsys et veldig godt verktøy for oppfølging. Etterhvert håper vi også på å få en bedre integrasjon i plattformen på det som gjelder klimaregnskap, og da vil trolig Stratsys bli en viktig samarbeidspartner, avslutter hun.