Salten Kraftsamband (SKS) er Nord-Norges ledende kraftkonsern. De siste årene har SKS spisset virksomheten mot vannkraftproduksjon og kraftomsetning. Overgangen til et moderne ERP-system er nødvendig for videreutviklingen av selskapet.

Fra ressurskrevende vedlikehold til sikkert standardsystem i skyen

Salten Kraftsamband (SKS) har endret organisasjonen fra flere vertikaler til rendyrket kraftproduksjon og -omsetning. I takt med spissingen av virksomheten ble det eksisterende ERP-systemet for ressurskrevende. Det var dyrt å vedlikeholde og krevde bruk av flere tredjepartssystemer.

– Vi ville over på et nytt og moderne ERP-system som forenkler og effektiviserer økonomiprosessene. Det er viktig med gode samarbeidsmuligheter for våre ansatte, og mellom selskapene i konsernet, forteller Ken-André Johansen, Økonomisjef i Salten Kraftsamband.

I SKS satt de som krav at et nytt ERP-system skulle være kostnadseffektivt og ressursoptimaliserende i forhold til definerte behov. De hadde fokus på brukervennlighet og fleksibilitet samt at ERP-systemet skulle være bygd på moderne og fremtidsrettet teknologi.

Kraftberedskapsforskriften

01.01.2019 trådte kraftberedskapsforskriften i kraft. Dette er en forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Som følge av denne forskriften stiller SKS strenge sikkerhetskrav til leverandører av internettjenester. Xledger tilfredsstiller deres krav til sikkerhet.

Lytt til andre i bransjen

Ken Andre Johansen økonomisjef i Salten Kraftsamband
Ken André Johansen, økonomisjef i Salten Kraftsamband

– Under evalueringen av ulike systemer erfarte vi at andre kraftselskaper bruker ERP-systemet Xledger og basert på deres erfaringer valgte vi å se på denne løsningen. Det viste seg at Xledger skiller seg ut fra øvrige systemer. Systemet er brukervennlig og kan skaleres i forhold til våre behov. Viktig er også at den årlige kostnaden på systemsiden går ned i tillegg til at vi slipper vedlikeholds- og oppgraderingskostnader underveis, bekrefter Johansen.

– Når konsernet skal bytte økonomisystem har vi en gylden mulighet til å utvikle og forbedre arbeids- og forretningsprosessene til å bli enda bedre. Mange arbeidsoppgaver kan automatiseres eller forenkles ved bruk av moderne teknologi. Xledger er et moderne standardsystem, og det betyr at all funksjonaliteten vi trenger allerede er på plass, sier Johansen.

En grundig prosess

– Vi opplever at vi har tatt et trygt valg. Teamet fra Xledger har gjennomført en grundig prosess der tillitt og ærlighet har stått høyt fra første møte. I SKS er vi grundige i alt vi gjør og Xledger matchet oss godt i måten å jobbe på. Det har vært læring begge veier. En god, trygg og grundig prosess med god kommunikasjon underveis har vært avgjørende for valget vårt, avslutter Johansen.

Les mer om Xledger for kraft- og energibransjen