Samlet står Norges Skogeierforbund for ca. 80 prosent av tømmeromsetningen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri. Derfor er det viktig for de å ha god kontroll på regnskapet, noe de følte de ikke hadde før de byttet til Xledger.

Norges Skogeierforbund er en interesseorganisasjon for skogeiere i Norge. De har 35.000 medlemmer og fire skogeiersamvirker over hele landet og jobber for skogeierens rammebetingelser og vilkår. De arbeider for økt verdiskaping, privat eiendomsrett og aksept for langsiktig og økonomisk forvaltning av naturen.

Hva ble resultatet for Norges Skogeierforbund?

— Jeg hadde nok hatt store problemer med regnskapet uten et system som Xledger, siden jeg ikke er en direkte regnskapsfører. Det hadde nok blitt en mye vanskeligere hverdag uten. Vi har nok etter det første året halvert tidsbruken vår, sier administrasjonssjef i Norges Skogeierforbund, Øyvind Wang.

Xledger er lett å sette seg inn i. Det har et godt grensesnitt, er oversiktlig og man kan ta ut det man vil. Xledger har veldig gode rapporteringsmuligheter. Du får ut de rapportene du vil raskt og enkelt. Hvem som helst kan bruke det, du trenger ikke være profesjonell regnskapsfører eller revisor.

Det er et veldig godt verktøy for meg. Det skaffer meg rask oversikt over alle selskapene jeg administrerer innenfor vårt system. Det er en av fordelene med Xledger, at jeg i det samme bildet kan skifte raskt mellom selskap og få god oversikt over sammenhenger og status i hvert enkelt selskap. Det er veldig lett å følge hele billagsflyten og det krever ikke mye av meg heller.

Hva var utfordringen?

— Vi var i en fase med litt avgang av personal og vi ønsket å outsource regnskapet og da falt valget på Skogkurs. De ønsket et renere og skybasert økonomisystem, så det ble enklere for dem å føre regnskapet sammen med oss, så etter litt vurderinger havnet valget på Xledger.

Hva ble løsningen?

— Vi bruker Xledger til å sjekke status i selskapene, jeg følger med på bilagsflyten og godkjenner i forfallslisten, jeg tar ut rapporter, til budsjettering, planlegging og oppfølging. Vi bruker hele pakka, til alle våre administrative rutiner, alt knyttet til personal, tidsbruk og regnskap.

Partner: BDO

Oppdatert: 2022
Har du kontroll på dine prosjekter?