Personalhuset velger Xledger. -Vi hadde tydelige krav da vi skulle velge nytt skybasert økonomisystem, forteller Christin Norvik, Group Finance Manager i Personalhuset. Det var viktig at lønn og regnskap var integrert, samtidig som systemet skulle være lett å integrere med våre forsystemer.

Personalhuset velger Xledger

Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Siden 2001 har selskapet funnet jobb til mange tusen personer. Personalhuset har stor geografisk spredning. Fra nærmere 30 avdelinger leverer de bransjetilpassede bemanningskonsepter over hele Norden.

-Vi hadde tydelige krav da vi skulle velge nytt skybasert økonomisystem, forteller Christin Norvik, Group Finance Manager i Personalhuset. Det var viktig at lønn og regnskap var integrert, samtidig som systemet skulle være lett å integrere med våre forsystemer. Vi vurderte flere forskjellige økonomisystemer. Xledger ble valgt på bakgrunn av den omfattende funksjonaliteten i systemet og erfaringen og kompetansen i selskapet.

-Nå ser jeg frem til en enklere og mer effektiv arbeidsdag der mye manuelt arbeid erstattes av automatiserte prosesser. Rapporteringen blir mye enklere med dashboard som viser akkurat det jeg trenger å vite om økonomien i selskapet til enhver tid, sier Christin.

Du kan lese mer om Personalhuset her.