Vi har intervjuet økonomidirektørene i tre norske bedrifter om hvordan de ønsker å bruke teknologi for å få mer tid til forretningsutvikling.

Dette er et utdrag fra et lengre intervju som du finner i inspirasjonsguiden for den moderne CFO i 2023. Last ned her!

Tone J. Myhre i telekom-selskapet Northcom, May Gunn Berger-Lorentzen i IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity og Martin Mehus hos eiendomsforvalteren Malling & Co, er CFOer i tre ulike selskaper. Likevel møter de mange av de samme utfordringene, og hverdagen preges til tider av at det blir for lite tid til å jobbe med strategiske oppgaver.

– Den største utfordringen for meg er å klare å følge med på alt som skjer. Å holde meg oppdatert, klare å være i forkant og videreutvikle og effektivisere i en veldig hektisk hverdag, sier Myhre.

Hun jobber mye operativt med rutiner, prosesser og struktur, og opplever at hun ofte må være en «potet» som skal gjøre alt. Dermed blir det for lite tid til å jobbe strategisk med det som vil få større betydning i fremtiden.

– Som CFO vil du veldig gjerne gjøre mer enn det som i praksis er mulig, fordi du er nødt til å prioritere. Det er en utfordring å drive med videreutvikling samtidig som dagene går.

May Gunn Berger-Lorentzen i Netsecurity nikker samtykkende.

– Jeg tror nok mange CFOer kjenner seg igjen i å være like mye en administrator som en leder. Paradokset er jo at teknologien i dag gjør at vi har mulighet til å slippe mye av det vi tidligere har måttet punsje og administrere, men det tar tid å endre praksis og rutiner. Jeg kjenner på at jeg stadig gjør en del oppgaver som ikke bringer så mye verdi til bordet. Oppgavene må likevel gjøres for at hjulene skal gå rundt og for å ha god nok risikostyring.

Ifølge Berger Lorentzen henger det sammen med at CFO-rollen er ganske altomfattende. Det krever mye detaljkunnskap for å kunne se det store bildet og ta de riktige beslutningene på vegne av bedriften:

– Det forventes at CFO skal ha full kontroll på alt av regnskap, finans, personell, prosesser, avtaler, faktureringer, investeringer, og så videre.  Som i alle andre jobber, må også CFOen delegere og prioritere, det tror jeg er veldig viktig å minne seg selv på, sier Berger-Lorentzen.

Viktig å jobbe riktig

Malling & Co er Norges største forvalter av næringseiendom, og har en økonomiavdeling på 65 personer som sammen forvalter en bygningsmasse på 2,7 millioner kvadratmeter.

Selv om Mehus kan støtte seg på en større økonomiavdeling og mer ressurser enn mange andre CFOer, er han klar på at alt ikke nødvendigvis blir bedre bare du ansetter flere folk. Dette er noe han som CFO må kommunisere til de ansatte i selskapet.

– Det handler også om å kommunisere hvilken effekt du kan få med effektivisering, og hvordan vi bør fokusere på å skape mer effektive prosesser ved å jobbe riktig, sier Mehus.

Han opplever at han som CFO er involvert i nesten alt som skjer i bedriften.

– Da gjelder det å ha kontroll på alle ballene du har i luften. Du blir involvert i veldig mange prosesser, samtidig som du må følge opp kjerneoppgavene innen økonomistyring, sier Mehus.

Tone Myhre i Northcom sier det er viktig å investere i mennesker for å kunne vokse.

– Men det handler om å prioritere, og se effekten av det vi ønsker å gjøre for å kunne se hva vi bør gjøre først, sier hun.

Berger-Lorentzen mener det er like viktig å beholde de flinke folkene du har, som å tiltrekke seg nye. Derfor har Netsecurity satt i gang et prosjekt hvor ansatte har blitt involvert for å definere hva som skal til for å beholde og tiltrekke ansatte.

– For å være stolt av organisasjonen skal produktene vi leverer være gode, kollegene dine skal være gode, sjefen din skal være god og kontorlokalene dine må være attraktive. Ikke minst skal rutinene og prosessene rundt, som ofte er CFOens ansvar, være så optimale som mulig, sier Berger-Lorentzen.

Les resten av intervjuet, og få mer innsikt som er relevant for den moderne CFO i 2023 her!