Her er det viktigste å prioritere for økonomidirektøren første tre måneder i ny jobb.

CFO er virksomhetens premissgiver for at fremtidens mål skal oppnås, og konsernsjefens viktigste rådgiver. Økonomilederen er den som har kontroll på fakta og verdier og derfor forutsetningene for å gi råd om hvilke styrker som skal styrkes, hvilke satsninger som bør finansieres, og på hvilke områder det bør gjøres endringer.  

Les vår inspirasjonsguide for hvordan de mest effektive økonomiavdelingene jobber !

Våre råd for å komme best i gang i ny jobb som CFO: 

Bruk de tre første månedene godt: Det kreves innsikt på detaljnivå for å levere på det brede ansvarsområdet som nå kreves av en CFO. Det innebærer å kikke under så mange steiner som mulig, og grunnlaget er enklest å hente inn de første tre månedene i ny jobb. Det er gjerne slik «den nye» lettere kan stille spørsmål, har pågangsmot og et objektivt blikk. Dessuten kan en jo håpe at kolleger har forventninger til positive endringer med ny leder på plass  

Se på deg selv som en strateg og en verdiskaper: De viktigste oppgavene for en CFO er å bidra til å styrke de finansielle resultatene, herunder rapporteringen, likviditeten og avkastning på investeringene. Den moderne CFO skal ha et bredt mandat og ansvar for at sterke prestasjoner drives frem. Som ny i rollen bør CFO sikre at økonomiavdelingens agenda formes av organisasjonens strategiske prioriteringer og finansielle prestasjoner.  

Ha en klar formening hva som er viktigst å prioritere: 

  • Lære organisasjonen å kjenne – hvordan oppfattes økonomiavdelingen blant øvrige kolleger? 
  • Bli kjent med behovene til de øvrige i ledergruppen 
  • Hvordan er medarbeidertilfredsheten i økonomiavdelingen. Er de endringsvillige og -dyktige? Hvilke kapasiteter og funksjoner har de? Hvilke kompetansegap må adresseres? 
  • Hvordan er den finansielle tilstanden? Her er det særlig viktig med kontroll på kundefordringer og likviditet på vei inn i mer usikre økonomiske tider 
  • Kartlegge teknologi- og systembehovene 
  • Hvilke forventninger stilles til kontakt med styret, eiere, investorer og markeder? 

Bli godt kjent med egne ansatte: Skal du lykkes over tid er det menneskene rundt deg som skal skape den nødvendige endringen. Disse må ny CFO derfor raskt samle rundt en visjon, et formål og noen tydelige planer. Alle må kjenne sin rolle i å levere på målene.  

Huk av sjekklisten for at alt er på plass: Xledger-partner VIEW Ledger har i denne artikkelen listet opp ferdighetene som CFO bør ha for å lykkes.  

  • En god forståelse av kontantstrømmen – inn- og utbetalingene. Det fordrer god kjennskap til selskapets forretningsmodell og at en har gode teknologiløsninger.  
  • God teknologiforståelse. Sjansen er liten for at du lander ny jobb som CFO i et konsern om du ikke er digitalt kyndig. Derfor er forventningene allerede der at du raskt skal kunne opp med planen for digital endring i økonomiavdelingen. Det forventes gode svar på hvilke prosesser som skal forenkles og automatiseres, og hvilke nye oppgaver det kan vies tid til. 
  • Evnen til å sette sammen det rette laget. Først hvem. Så hva. Det er menneskene med ferdigheter innen rådgivning og IT, i tillegg til økonomi som er mest ettertraktet. 
  • Evnen til å tenke nytt. Kreativitet er ikke en ressurs som kan brukes opp, og jo flinkere avdelingen blir til å finne nye svar, desto mer endringsdyktige blir dere.  

Sett av tid til å tenke og analysere: Analytikerne i Gartner har uttalt at økonomiledere bruker 25 til 50 prosent av arbeidsdagen til å navigere i ukjent terreng. Rask innsikt til fakta fra egne data er derfor en forutsetning om en skal være konsernsjefens viktigste rådgiver. En ny CFO være flink til å lytte og observere. Det blir nok av tid til å mene senere. Først må du bli kjent med andre, deretter kan du vise deg for den strategen du er.   

Slik jobber de mest effetkive økonomiavdelingene