Utdrag fra dybdeintervjuer med CFO i tre mellomstore norske bedrifter viser en skyhøy vilje til å bruke teknologi for å fornye og forbedre.

Økonomidirektørene Eli Årland i strømselskapet Wattn, Aleksander Bugge i Kanfa Group, og Vibeke Larsen i Norges arktiske studentsamskipnad møter de samme utfordringene, kravene og mulighetene – selv om deres bransjer er vidt ulike.

En viktig fellesnevner er behovet for fremadrettede hoder i økonomiavdelingen, fordi kravene er store til forretningsforståelse og teknologikunnskap for å lede an i samfunnets digitale endring.

– Vi har gått fra å være et kraftselskap til å bli et digitalt markedsselskap med fokus på teknologi og bærekraft, sier Eli Årland, økonomisjef i Wattn.

Avdelingen hun leder består av tre siviløkonomer med ulik erfaring og kompetanse.

– Alle i avdelingen har oppgaver på tvers av organisasjonen og det er særdeles viktig at vi jobber godt sammen i de tverrfaglige teamene, sier hun.

Denne artikkelen henter innsikt fra tre dybdeintervjuer i inspirasjonsheftet «Den moderne økonomiavdeligen».

Last ned hele inspirasjonsheftet her!

Sparringspartnere og premissleverandører

Profilbilde Eli Årland ved siden av en rull-up med wattn-logo og teksten "Det nye straumselskapet ditt. Positivt lada. Alltid"
Eli Årland, Økonomidirektør i Wattn

Behovet for å komme seg ut i organisasjonen er også fremtredende i Kanfa der økonomiavdelingen har sentral strategisk rolle. Forventingen er at Bugge og de andre økonomene er sparringspartnere og premissleverandørerer.

– Der vi tidligere hadde fokus på rapportering og analyser av operasjonell performance skal vi nå være en mer aktiv del av matriseorganisasjonen og bistå ytterligere ute i avdelingene. Det krever at vi setter oss inn i, og forstår mer av, organisasjonens verdikjeder for å skape muligheter og verdier.

Denne utviklingen kjenner Vibeke Larsen seg igjen i:

– Vi i økonomiavdelingen skal ta en aktiv rolle som rådgivere og gi de andre avdelingene innsikt og analyser. Dette er viktig for organisasjonen, i tillegg til at det er bra for egen kompetanseheving for den enkelte, mener Larsen.

Derfor skal det jobbes mer med innsikt og analyse. Alle ansatte i organisasjonen skal kunne hente ut rapporter der data er satt sammen på en måte som gir mye bedre beslutningsgrunnlag enn tidligere.

– Dette er del av en digital satsning vi har hatt i mange år for å skape den beste digitale kundeopplevelsen for studentene. De har nye krav til oss, og vi må ha ferske data for å snu skuta i tråd med forventningene, sier Larsen. 

Skal hjelpe de andre

Profilbilde av Aleksander Bugge
Aleksander Bugge, Økonomidirektør i KANFA

Alle tre har tatt i bruk det skybaserte økonomisystemet Xledger for å jobbe smartere ved å blant annet automatisere prosesser, bli dyktigere på analyse og innsikt, og hjelpe øvrige kolleger med å ta bedre beslutninger.

– Teknologi som legger til rette for automatiserte og effektive prosesser blir mer og mer viktig. Først da kan vi drifte effektivt og fremskaffe riktige data til å lage gode analyser raskt og enkelt, sier Årland.

Fordi det er større krav til smidighet og evne til endring mener Årland at de trenger flere folk kan bistå med gode vurderinger og beslutningsstøtte til strategiske valg og planlegging av aktiviteter.

– Vi sitter på fryktelig mye data, så jobben handler mye om å identifisere relevant informasjon. Ved å se på bredden og historikken i datamengdene blir det enklere å finne svarene på det som skaper verdi for de ulike beslutningstagerne på tvers av bedriften, supplerer Bugge.

Derfor har han også tre tydelige mål i sin avdeling: De skal bli gode på teknologi, være en attraktiv arbeidsplass, og bidra til å skape nye muligheter på tvers av bedriften.

Vil investere i de riktige menneskene

Profilbildet av Vibeke Larsen
Vibeke Larsen Økonomisjef i Norges arktiske studentsamskipnad

Bugge medgir at personene han ønsker å ansette i årene som kommer kan være sjelden vare. Han er derfor forberedt på å handle raskt når de riktige kandidatene dukker opp. Dette ser vi også i Larsens ønsker; som er å rekruttere folk med kompetanse både innenfor teknologi og økonomi.

– Det store spørsmålet er om det er viktigere med økonomiforståelse i bunn og i tillegg forståelse for teknologi, eller omvendt. En slik rolle krever fagfolk som evner å jobbe i skjæringspunktet mellom økonomi og IT. Kunnskap som systemforståelse blir viktigere. Vi behøver folk som er gode på analyse, men det er like viktig med folk som forstår hvordan tallene oppstår og henger sammen. Det hjelper lite å være god på analyse om tallene i systemet er feil, påpeker hun.

Les dybdeintervjuer med alle tre i inspirasjonsheftet «Den moderne økonomiavdelingen her!