Hva skal til for at du og ditt team skal lykkes med å utvikle den moderne økonomiavdelingen? I dette inspirasjonsheftet forteller norske økonomidirektører og eksperter om trender, behov, muligheter og investeringer.

Noen av de som deler sine erfaringer er:

  • CFOer i Wattn, KANFA og Samskipnaden
  • CFO i  COOP, Norges tiende største konsern
  • Professoren på Norges Handelhøyskoles institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og lederen i HR Norge

    Last ned inspirasjonsheftet