Kompetanse. Teknologi. Prosesser. Risiko. Innsikt. Rådgiver.

Denne artikkelen fra Boston Consulting Group har gode råd for CFOer som ønsker å sette sitt varige preg på den nye arbeidsplassen.

— Det er viktig å finne tydelige svar på hvilken verdi økonomiavdelingen skal være med å bidra til inn i fremtiden, slik at bedriften blir enda bedre på å skape nye verdier, sier Ida Skaar, CFO i Xledger Norge.

Selv om det er fristende å raskt levere resultater, kan det være klokt å bruke den første perioden i ny jobb til å bli kjent med de andre lederne, sette seg grundig inn i forretningsmodellen, kjenne på hvor virksomheten er sterk, og hvor tiltak og forbedringer må gjøres.

— Det gir grunnlag for å få et bilde av hvordan egen avdeling skal bidra, og en realistisk fremdriftsplan, sier Skaar.

Les vår inspirasjonsguide for den moderne CFO i 2023 her!

Seks prioriteringer det er kritisk å ha gode planer for:

I artikkelen lister BCG opp disse prioriteringene:

 • Hvor skal verdi skapes, hvor skal veksten komme? Hvor skal investeringene rettes?
  CFO bør være en rådgiver ved investeringsbeslutninger, og når innovasjonsprosjektene prioriteres.
 • Bli en naturlig rådgiver og partner ute i avdelingene
  Økonomisk ekspertise bør inn i prosesser som handler om ressursallokering/planlegging, analyser og når en ønsker å være i forkant av beslutninger. Gode økonomer kan være med på å sette gode måltall for initiativene/prosjektene/satsningene. Økonomene bør ta en aktiv rolle og være positive premissgivere for andre avdelinger, og denne kulturen må styres fra toppen.
 • En effektiv og «lean» drift i økonomiavdelingen der fagekspertene raskt kan snu seg og bidra til å løse nye type utfordringer.
  Her er det viktig å finne og fjerne ikke-verdiskapende oppgaver, og legge opp til en kultur for stadige forbedringer. Det vil være viktig med en tydelig prioriteringsliste på prosesser som skal fornyes, forenkles og/eller fjernes. BCG anslår at bedrifter kan spare mellom 15 til 40 prosent ved å redesigne egen organisasjon og ved å optimalisere prosesser. Frigjort tid kan brukes til verdiskaping og strategisk utvikling.
 • Automatisering, analyse og bruk av kunstig intelligens
  Det må foreligge en tydelig plan for hvordan skape nye fordeler med teknologi.
 • Risikostyring og complianse
  Dette er naturlige ansvarsområder for den moderne CFO, og stadig viktigere i et omskiftelig næringsliv der utfordringene og overraskelsene står i kø. CFO må være trygg på at krav, frister og regler overholdes. Deretter handler det om å finne balansen mellom gass og brems.
 • Den digitale kompetansen
  Det bør utformes en oversikt over den digitale kompetansen i økonomiavdelingen, med tilhørende plan for omskolering og oppgradering av ferdigheter. Analytikerne i Gartner fremhever at tilgangen på relevant kompetanse vil være CFOs største utfordring i 2023. Rådet er derfor å skape en stemning av felleskap på arbeidsplassen, der de digitalt kyndige opplever at deres verdier og prioriteringer stemmer overens med avdelingens digitale strategi. Det er viktig å gi disse en klar forståelse av hvilken plass de vil ha i avdelingen i fremtiden, og at det skapes et miljø for samhandling og erfaringsutveksling. CFOer som viser at de ønsker å fremme ansattes karrierer vil raskt oppleve støtte og lojalitet. Finn talentene, dyrk dem frem og støtt dine fremtidige ledere. Om planen over tid er å klatre på karrierestigen vil det være gunstig å trene opp mulige etterfølgere.
Ida Skaar, CFO Xledger Norge
Ida Skaar, CFO Xledger Norge

Verdier, innovasjoner og mennesker

— Ansatte elsker ledere som leder fra front, og som tør å feile. CFO må være med på å skape endring, og vise at nye spennende muligheter eller innovasjoner også skapes ved å prøve nye ting som også innebærer å ta noe risiko, sier Skaar og legger til:

—  I løpet av de første 90 dagene er det å bygge gode relasjoner det som er mest verdt. Bli kjent med menneskene, og hvilke behov og ønsker de har. Denne kunnskapen gir CFO størst evne til å levere verdi for virksomheten. Vis at du bryr deg og vær ydmyk. Det blir nok av anledninger til å begeistre senere.

Dette kjennetegner den moderne CFO i 2023