ERP-systemet må bli den smarte motoren i midten av de stadig mer effektive verdikjedene.

COO Eivind Berger-Lorentzen i Xledger er for en veteran å regne når det kommer til teknologi for økonomifunksjonen. Da han kom til Xledger i 2009 var de under 20 ansatte. Ved inngangen til 2023 var selskapet nær 250 ansatte.

– Det har vært en spennende reise der pilene har pekt oppover hele tiden. Jeg leder en avdeling som har tett dialog med kundene, og vi bygger opp mye kompetanse mot de ulike bransjene vi retter oss mot. Nærheten til markedet gjør at vi tidlig fanger opp ønsker og behov til fremtidige forbedringer i det skybaserte systemet, og ikke minst rundt viktige trender inn i fremtiden, sier han.

Les vår inspirasjonsguide for den moderne CFO i 2023 her!

ERP som motoren i midten

En av trendene er det analytikerne i Gartner og andre fremtredende eksperter kaller Composable ERP. Det handler i korte trekk om det å knytte sammen de beste frittstående systemene gjennom gode integrasjoner.

– Vi snakker ikke lenger om at ERP-systemet skal løse alt, men være i midten av verdikjeden og kobles opp mot de ulike fagsystemene som er best for sine bransjer og formål, sier han.

Xledger jobber sammen med andre systemleverandører og sine kunder for å lage målarkitekturer for heldigitale verdikjeder. Systemet passerfor de aller fleste bransjer. I 2022 kom løsninger for sjømatindustrien, kraftbransjen og entreprenørsegmentet, og mer er på trappene i årene fremover.

Vi var tidlig ute med å tilrettelegge for GraphQL som en integrasjonsteknologi som har utspring fra Facebooks utviklingsmiljø. Dette er en ny og mer effektiv måte å tenke integrasjoner på, sier Berger-Lorentzen. En fordel er at færre manuelle oppgaver reduserer risiko for feil i dataene, og regnskapet er oppdatert til enhver tid. Det gir kundene oppdatert styringsinformasjon som gjør at de kan ta beslutninger basert på riktig datagrunnlag.

Du må ikke ha Power BI

Profilbilde av Eivind Berger-Lorentzen, COO i Xledger.
Eivind Berger-Lorentzen, COO i Xledger.

Den virkelige verdien kommer når informasjonen flyter automatisk til beslutningstakere på tvers av virksomheten. Mange løser dette ved å trekke ut dataene til et datavarehus, eller andre typer business intelligence-løsninger.

– Power BI har blitt svært populært for grafer, tabeller og analyser, men for mange er det en unødvendig kostnad. Dataene kommer jo stort sett fra økonomisystemet, så hvorfor skal du trekke det ut derifra, betale for integrasjonen, og betale for et tilleggssystem som må konfigureres, spør han retorisk.

Berger-Lorentzen peker på at moderne systemer har gode funksjoner med dashboard som er fullt på høyde med hva en tredjepartsløsning kan levere. Han oppfordrer derfor til grundige vurderinger når ny teknologi skal velges.

– Det er viktig å være bevisst på hvordan systemet møter behovene i fremtiden. Det bør velges noe som er skalerbart, som støtter akkurat de dataflytene som din bedrift behøver, og er lett å integrere med andre systemer.

Må støtte mer produktive arbeidsformer

Det er også viktig å tenke på at en bør ha et system som er attraktivt for unge talenter. Dette særlig nå som etterspørselen etter dyktige og teknologikyndige økonomer godt overstiger tilbudet i markedet.

– Nye generasjoner er enda mer opptatt av brukergrensesnitt og brukeropplevelse. De aksepterer ikke at ting går tregt og ser gammeldags ut, sier han.

Det som gjelder, er moderne systemer i skyen. Dette ble enda mer aktuelt under pandemien for å støtte de nye arbeidsvanene vi tilla oss.

– Systemet må være tilgjengelig uansett tid, sted og brukerflate. Enten ansatte sitter på hytta eller på et hotellrom i Thailand må en raskt og enkelt kunne godkjenne betalinger eller ta ut rapporter som haster.

Teknologien blir et verdivalg

Berger-Lorentzen mener ERP er et verdivalg for de som ønsker å oppfattes som en moderne CFO.

– Økonomisystemet bør berøre mange i virksomheten, og ansatte skal kunne enkelt utføre oppgaver som timeføring, håndtering av reiseregninger og utlegg, godkjenning av fakturaer og virksomhetsstyring.

Systemet må i tillegg by på en god brukeropplevelse. Den riktige teknologien skal fungere som en usynlig hånd som drar prosessene gjennom selskapet, der standardisering og automatisering forenkler oppgaver som tidligere krevde årvåkne øyne.

– CFO skal være CEOs gode rådgiver og presentere innsikten på sølvfat slik at tiden kan brukes på beslutningene som skaper vekst inn i fremtiden, avslutter han.

Dette kjennetegner den moderne CFO i 2023