Advokater med full kontroll på økonomien i alle oppdrag

I økonomisystemet Xledger har du god støtte for å administrere advokatoppdrag. Systemet har funksjonalitet for budsjettering, timeføring, fakturering og regnskap. Når du ser advokatoppdrag og selskapets styringsinformasjon i samme system får du enkelt tilgang til relevant informasjon om historikk, nåsituasjon og fremtid. Med Xledger kan du effektivisere hverdagen for økonomiavdelingen og advokatene. Det er enkelt å følge med på egne klienter og oppdrag. Innsikt gir kontroll og minimerer risiko.

 • Økonomi og regnskap i ett system

  I Xledger økonomisystem har du alt du trenger for å administrere alle advokatoppdrag i ett og samme system. Det er ikke behov for tilleggsmoduler eller ekstra systemer for budsjettering, timeføring, fakturering og regnskap. Når du ser alle advokatoppdrag og selskapets styringsinformasjon i samme system får du komplett oversikt over historikk, nåsituasjon og fremtid.

  Dette effektiviserer hverdagen for økonomiavdelingen og advokatene. Det er enkelt å følge med på egne klienter og oppdrag. Innsikt gir kontroll og minimerer risiko.

 • Hierarkistruktur

  Hierarkistrukturen i Xledger økonomisystem gjør det enkelt å lage egne visninger fra øverste nivå og drille ned i detaljene etter behov. Du får full kontroll på klienter og tilhørende advokatoppdrag i ett komplett regnskap. Alle nøkkeltall er tilgjengelig i hver bruker sitt dashboard, alltid oppdatert.

 • Automatiserte prosesser frigir tiden til advokater

  I Xledger er målet at alt som kan automatiseres blir automatisert. Et eksempel er fakturering. Registrerte og godkjente timer kobles automatisk til fakturagrunnlaget, lønninger og advokatoppdraget. Prosessen for godkjenning gjennomføres smidig i løsningen. Faktureringen skjer i tide og alle poster er med. Økonomiavdelingen får frigjort tid til å jobbe mer med analyser og rådgivning, mens ledelsen og advokatene kan bruke mer tid på oppfølging av klienter og saker.

 • Alltid oppdatert styringsinformasjon

  Med Xledger har du tilgang til oppdatert styringsinformasjon hvor som helst, når som helst på alle brukerflater. Du kan raskt registrere både timer og utlegg på telefonen din – disse kan også godkjennes på mobilen. Dette gir økt fleksibilitet for alle involverte i prosjektet.

 • Integrasjoner

  Xledger kan integreres med en rekke fagsystemer som dokumenthåndtering, HR, CRM med mer.

 • Moderne økonomisystem for advokater

  Xledger er et moderne, skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Du slipper lange utviklings- og implementeringsprosjekter.

  Løsningen er skalerbar og fleksibel og  passer godt for de som jobber med oppdrag og prosjekter der timer er det som gir verdi for bedriften.

Vil du vite mer?

Å bytte ERP-/økonomisystem kan være en krevende prosess. Vi har god erfaring med beste praksis. Kontakt oss gjerne for veiledning og mer informasjon.

Kontakt oss for mer informasjon