Kravene til CFO i entreprenørbransjen er blitt større og flere, og han eller hun må sikre at bedriften lykkes med:

  • Digitalisering og digital endring
  • Bærekraft for å vinne i anbud
  • Analyser og innsikt

Behovet for rask digital endring og nødvendigheten av å omstille driften til kravene som kommer gjør at økonomidirektøren må bidra til å sette kursen inn i fremtiden.

Innsikt fra data må kunne deles i sanntid for at virksomheten skal få bedre forutsetninger til å få detaljkontroll på prosjekter, og ta bedre beslutninger, sier administrerende direktør i Xledger, Ove Jørgen Carlsen.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for CFO i entreprenørbransjen.   Les mer og last det ned her !

Skaper langsiktige verdier

For å automatisere tidkrevende prosesser må det investeres i teknologi som bruker funksjoner basert på kunstig intelligens, og systemer må integreres.

– Automatisering hjelper dyktige økonomer med sårt tiltrengt tid til å heve blikket, slik at CFO bedre kan bygge langsiktige verdier for selskapet, sier Carlsen.

Han mener at CFO må være bedre forberedt på det uventede, sikre at virksomheten klarer å være tilpasnings- og endringsdyktig, og legge til rette for bedre samhandling på tvers av virksomheten.

– I en bransje preget av høy omsetning og lave marginer må økonomiavdelingen ha verktøy som tvinger frem bedre valg i alle ledd av verdikjedene, sier han.

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd

Nylig publiserte fremtredende politikere i de største norske byene et leserinnlegg der de gjør det klart at de vil bruke sin innkjøpsmakt til å sette fart på klimatiltakene i bygg- og anleggsbransjen. De krever at bransjen selv gjør endringer, og ber samtidig om skjerpede krav i lover og forskrifter. Hensikten er sikre at det raskt kuttes i utslippene, og at byene blir tilnærmet utslippsfrie. Fossilfrie byggeplasser på kommunale prosjekter er et krav allerede i 2021. Innen 2025 skal de kommunale byggeplassene være utslippsfrie, og innen 2030 skal alle bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie.

– Økonomidirektøren har en nøkkelrolle for å komme opp med innsikten som peker på hvordan lønnsomhet og bærekraft kan kombineres. Det må skapes nye forretningsmodeller basert på grundige analyser; i et nytt konkurransebilde vinner den som kan dokumentere beste miljøpraksis, fremhever Carlsen.

Fra spade til sky for å fjerne tvangstrøyer

Det finnes mange mellomstore entreprenører i Norge som fortsatt jobber med manuelle rutiner, regnskap i permer, bilag som trenger oppmøte for signering og hjemmesnekrede databaser. I tillegg har mange ERP-system som hører hjemme på museum, eller de har for lengst skalert ut av økonomi- og driftssystemer som egentlig er tilpasset små bedrifter.

– I møte med nye krav vil dette være tvangstrøyer på virksomhetens evne til å levere anbud som vinner, og det virker negativt på styringen og kontrollen over prosjektene, sier Carlsen.

Utdaterte prosesser er personavhengige, og støtter heller ikke behovene for å styre arbeidet fra byggeplassene. De fleste CFOer innser dette, men enkelte vegrer seg for å ta de nødvendige grepene for å modernisere, integrere systemer og fornye driften: Beskrevet som å flytte seg fra spade til sky.

– Prosessen med å flytte seg fra spade til sky kan være gjort på rundt tre måneder, om handling settes bak ord og ønsker, sier Carlsen.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for økonomidirektører i entreprenørbransjen.  Les resten av rådene ved å laste ned whitepaperet her!