Xledger gjennomførte nylig en undersøkelse besvart av over 400 norske ledere. Denne viste at CFO ser på teknologi som ryggraden i økonomi avdelingen, at de er CEOs viktigste rådgiver, og at de vil bidra til effektivisering ved hjelp av moderne teknologi.

— Dyktige økonomiavdelinger skaper mer robuste virksomheter, og gjør det mulig å håndtere situasjoner som ikke lar seg forutse. Økonomen får en mer fremtredende rolle, de har bevist sin strategiske verdi, sier Knut Rønning, CFO i Xledger.

Utsagnene sammenfaller med en global undersøkelse EY publiserte i november 2020 der 800 økonomiledere svarte på hva de forventer at vil kreves av CFO fremover:

  • CFO skal inspirere de ansatte og få dem med på endring
  • Øke tempoet i digitaliseringen med innovative og dristige veivalg
  • Bidra til langsiktig verdiskaping, og gjøre innsikt relevant for flere

Vi har utformet et whitepaper med viktig innsikt for CFO i entreprenøbransjen. Les mer og last det ned her! 

Trygg på egne evner i større endringer

Automatisering, strategisk intern posisjonering og innsikt i sanntid må prioriteres av CFO i årene som kommer. Tre viktige utfordringer som må forseres er:

  • Mengden manuelle og tidkrevende prosesser
  • Utdaterte systemer som gjør endring krevende
  • Krav som øker raskere enn forutsetningene til å gjøre en god jobb

— I en annen undersøkelse vi har gjort mot norske controllere sier 99 prosent at økonomiavdelingen må være dyktige til å dele oppdatert tallmateriale med «ikke—økonomer», og 93 prosent mener økonomiavdelingen må kunne presentere sanntidsdata på tvers av virksomheten, sier Rønning.

Han mener derfor at økonomisystemet må balansere kravene til kvalitet og effektivitet. Dyp innsikt og gode svar fra analyser gjør det mulig å foreta riktige valg.

— Økonomiansvarlig må vite hvordan virksomheten skal drives best mulig for å tjene penger i fremtiden, ellers setter de seg selv i sjakk matt, påpeker Rønning.

Systemer i skyen

Tungrodde og proprietære ERP-løsninger må vike plass for nye og mer effektive systemer i skyen de neste tre årene. Denne erkjennelsen støttes av en undersøkelse som analytikerne i Gartner Group utførte i 167 store økonomiavdelinger i november 2020. Her kom det frem at ERP i skyen er det klart viktigste investeringsområdet frem mot 2024.

— Skybaserte løsninger for analyse gir en langt dypere innsikt og et mer solid grunnlag for strategisk selskapsutvikling, sier Rønning.

For økonomiavdelingen er det viktig å ha et skalerbart system som kan tilpasses ulike behov, og legger til rette for enhetlig konsernoppsett for alle datterselskaper. Når rapporteringen er trygg, forutsigbar og sammenlignbar hver eneste gang får økonomene mulighet til å jobbe mye mer med strategi og videreutvikling. Det krever at CFO er frempå i utforskningen av nyskapende prosesser og teknologier.

— Vi ser mange spennende historier bre om seg rundt hvordan norske økonomiavdelinger lykkes med automatisering og kunstig intelligens, sier Rønning.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for økonomidirektører i entreprenørbransjen. Les resten av rådene ved å laste ned whitepaperet her!