Visindi er en av Norges ledende aktører innen lederutvelgelse og organisasjonsutvikling. De rundt 40 ansatte er fordelt på de fire største byene i Norge og bidrar med et stort nettverk.

Hva var utfordringen hos dere i Visindi?

Vi hadde brukt det samme regnskapsbyrået i ti år og var ikke helt fornøyd med deres leveranse, samtidig som det tradisjonelle regnskapssystemet var tungvint og lite oversiktlig.

Med den veksten som Visindi har hatt og med tanke på videre fremtid, hadde vi behov for å finne en partner som lå langt fremme både teknologisk og kompetansemessig.

Med en felles administrasjon og ledelse og kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim var det viktig for oss å få en oversikt over tallene for en riktig styring og utvikling av vår forretning.

Hva ble løsningen?

Visindi og VIEW Ledger har valgt en samarbeidsmodell med delt arbeidsdeling. Denne modellen åpner for å utnytte de beste ressursene hos både byrå og kunde. Og med internett som felles plattform fungerer kommunikasjonen utmerket.

I Visindi fakturerer vi, konterer, attesterer og genererer reiseregninger siden det er vi som utfører de daglige operative oppgavene vis a vis våre kunder. Mens VIEW Ledger tar seg av skanning av inngående fakturaer, kontroll av konteringer, lønn og alle avsetninger som skatt og arbeidsgiveravgift i tillegg til utarbeidelse av diverse regnskapsrapporter. Ut over dette benytter vi også VIEW Ledger som rådgiver.

Hva er resultatet?

Vi har fått full oversikt og kontroll på forretningen. Økonomiløsningen Xledger fungerer over forventet hos Visindi. Vi er superfornøyde!

Løsningen gir oss oversikt over transaksjonene slik at vi til enhver tid har en oppdatert status over økonomien for hele butikken. Dette igjen betyr at vi har muligheten til å aksjonere riktig og eventuelt justere kursen videre.

Fakturering er også blitt mer effektiv med bedre styring av timer og raskere fakturering. Dette påvirker både likviditeten og resultatet. Og den sømløse integrasjonen med bank gir oss kontroll på inn- og utbetalinger i sanntid. Kort og godt så har vi fått bedre styring og kontroll på hele vår forretning.

Partner: VIEW Ledger

Publisert: 2014
Oppdatert: 2022
Mer om det trygge valget av økonomisystem