Glasspaper-konsernet består av Glasspaper AS, Glasspaper People AS, Glasspaper Learning AS og Lederrekruttering AS. Glasspaper Learning er kåret til Årets Microsoft kurspartner flere år på rad, og har opplevd en kraftig ekspansjon de siste årene. Konsernet  har en solid kundebase, og har både store og små virksomheter innenfor de fleste bransjer på kundelisten vår.

Hva var utfordringen?

Dette med timeregistrering var en utfordring for oss. Før førte vi timene til våre utleide vikarer i regneark, så det tok veldig lang tid. Riskoen for å gjøre feil ble større og det krevde veldig mye manpower for å sikre at alt ble riktig. Vi jobbet manuelt og satt med egenutviklede dårlige systemer. Når man har 10 stykker utleid går dette fint, men vi vokser jo for hver eneste måned og da må man ha gode standardsystemer, så det med timeregistrering i Xledger er en sann fornøyelse.

Hva ble løsningen?

Tidligere hadde vi et system for økonomi og regnskap og et annet system for reise og utlegg. Nå har Xledger erstattet begge og vi har mye bedre kontroll enn vi har hatt noen gang før. Nå kan jeg gå inn å sjekke uansett hvor jeg er i verden, det kunne vi ikke før med en klientbasert versjon.  Konsernregnskapet i Xledger var også utslagsgivende for valget av system. Det gjør det enkelt å jobbe med regnskapet for hele konsernet samlet, og gir oss full oversikt.

Hva er resultatet etter innføring av Xledger?

Vi føler oss veldig komfortable med at vi har valgte et system som passer oss fremover med tanke på vekst. Modellene er veldig fleksible og den koster mindre jo flere enheter du legger på, det er veldig fint. Før førte vi regnskap per selskap uten å kunne se totalen. Nå får vi et avstemt konsernregnskap som er oppdatert hele tiden og det er fantastisk, særlig for meg som er leder for hele selskapet.

Vi sparer masse tid, særlig med våre utleide konsulenter når de registrerer timene sine. Før hadde vi et Excel-ark som vi sendte til kunden for signatur, som deretter skulle sendes tilbake til oss. Til sist måtte vi manuelt lage fakturagrunnlaget basert på Excel-arkene. Nå er alt dette automatisk. Å ha kontroll på de timene vi skal fakturere og jobben med å fakturere er veldig enkel. Det ble veldig tidsbesparende for vår del. Jeg synes det er helt genialt med Xledger på mobil, særlig når du er på reise. Du kan bare ta bilde av kvitteringen og legge grunnlaget klart.

Partner: VIEW Ledger

Publisert: 2015
Oppdatert: 2022
Mer om det trygge valget av økonomisystem