Bygg- og eiendomsbransjen har ekstreme gevinster å hente på effektivisering og digitalisering, sier førstelektor ved BI, Ragnvald Sannes. CFO må bli en pådriver for endring, mener han.

Ragnvald Sannes er førstelektor ved Handelshøyskolen BIs institutt for strategi og entreprenørskap. I mer enn 30 år har han forsket, forelest og jobbet som ekstern rådgiver innenfor IKT-ledelse og -strategi. Han ser på eiendom som et av de områdene som har størst potensial for gevinst ved å gjennomgå en omfattende digitalisering.

– McKinsey lagde en oversikt for noen år siden der de så på hvilke sektorer som var mest digitalt modne, og hvor digitaliseringen hadde kommet lengst. Informasjonsintensive bransjer som IT, media og finans lå øverst, mens byggebransjen lå helt i bunn sammen med landbruk. De siste årene har det skjedd mye digitalisering i bransjen, men potensialet er fortsatt stort, sier Sannes.

Denne artikkelen er et lite utdrag av et lengre intervju i vårt whitepaper med innsikt som er relevant for CFO i eiendomsbransjen.  Les mer og last ned whitepaper her!

Informasjonsstrømmen må håndteres

Sannes peker på at entrepriser ofte er svært kompliserte og at det i ett prosjekt kan være et tosifret antall selskaper inne i det samme prosjektet – alle med hver sin måte å lagre informasjon. Det samme bildet ser man på forvaltning av eiendommer der innsamling av data i bygget kan utløse helt nye typer gevinster.

– Hovedentreprenøren har jo en lang rekke underleverandører, og det er sjelden en samkjøring om hvordan man lagrer og deler informasjon, enten det er snakk om tegninger, kontrakter eller andre viktige informasjonskilder. Dermed er også tilgangen på informasjon dårlig, noe som lett fører til at man begår feil – som igjen koster penger, sier han.

Konsekvensen av små avvik kan bli store, hvis det betyr at betongleverandøren ikke får levert når han skal, og at det igjen får konsekvenser for når elektrikere kan komme i gang med sitt arbeid.

– Mangelen på god informasjon gjør også at læringen er svært begrenset. Man vet ofte ikke hva det var som gjorde at et prosjekt ble lønnsomt, og et annet gikk med tap. Dersom man klarer å ta vare på detaljerte data om hvert prosjekt kan man å unngå å gjøre samme feil flere ganger, sier Sannes.

Han mener det er her CFOens rolle blir viktig på vei inn i fremtiden.

Oppgavene CFO må ta på alvor nå

– En CFO må gjøre grep for å sikre bedre informasjonsflyt, og det må etableres felles kommunikasjonsformer. Jeg tenker at dette ikke bare handler om hvordan man bygger, men om økonomien i byggebransjen som helhet. Da blir det CFOens jobb å være en viktig premissgiver og pådriver for å spare penger, og dermed sikre lønnsomhet i prosjektene, sier Sannes.

Med moderne ERP-systemer er mye tilrettelagt for integrasjon av forskjellige informasjonsstrømmer – men det er fortsatt et stykke frem.

Når regnskapsoppgavene blir enklere er det fortsatt mye som gjenstår før du får full effekt av digitaliseringen. Det er mange systemer som skal implementeres, og mange investeringer som skal tas. Rollen CFO skal ta kommer helt an på hvilken organisasjon de er i.

– Mange små og mellomstore bedrifter har ikke en egen teknologiansvarlig, og da er det naturlig at økonomisjef eller økonomidirektør må spille en viktig rolle i det å ta steget inn i den digitale fremtiden, sier Sannes.

Må skolere seg

Det betyr at de i første omgang må skolere seg.

Ragnvald Sannes
Ragnvald Sannes, førstelektor ved BI.

– Det aller første du må gjøre er å få orden på de dataene du har, men som ligger i forskjellige siloer nå. De må inn i et felles datavarehus. Først da kan du begynne å analysere og ta avgjørelser på et bedre grunnlag.

– Det neste er å orientere seg kunnskapsmessig i det som ligger i analyse og maskinlæring, slik at du kan begynne å tenke på automatisering av oppgaver som i dag gjøres manuelt. Dette kan være krevende, fordi du må lære noe nytt og annerledes fra bunnen av. Mange omtaler den typiske CFOen som konservativ og trygghetssøkende. Her har de en mulighet til å vise at det er feil, sier Sannes.

Alle må lære nye ting

– Vi har et ganske unikt tilbud, som jeg ikke kjenner til at andre aktører tilbyr, og det er et kurs vi kaller Den digitale endringsagenten. Det sikter seg inn på mellomledere og medarbeidere. Der har vi studenter som nå setter opp prosessautomatisering eller chatboter. Det er mennesker som aldri før har sett for seg at de skulle bli engasjert i teknologiutvikling. Det er ganske gøy, sier Sannes.

– Et annet program er Strategisk forretningsutvikling og innovasjon. Det passer godt for en CFO. Forståelse for det digitale handler om å forstå hvordan du kan gjøre det du gjør på nye måter eller gjøre helt nye ting. Digitalisering redefinerer hva som er mulig. Det handler om å koble alt opp mot det strategiske, og gjør de som tar kurset i stand til å bistå selskapet sitt på en helt annen måte enn tidligere, sier Sannes.

Avslutningsvis sier Sannes at det er én ting som er viktigere enn noe annet for CFOen i bygg- og eiendomsbransjen:

– De må våkne opp og følge med i timen. Fremtiden avgjøres av hvem som får dette til. De får en konkurransefordel som gjør at de som ikke klarer det går en usikker fremtid i møte.

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for CFO i eiendomsbransjen.   Last det ned her!