Du som CFO i eiendomsbransjen står ved et digitalt skille. Alle vet at digitalisering endrer bransjen, spørsmålet blir derfor om ditt eiendomsselskap skal diktere utviklingen, eller lære av andres erfaringer?

Nye konkurransefortrinn skapes hver dag. Det forventes at du som økonomisjef skal levere innsikt i sanntid, modernisere driften med smart, ny teknologi og innta rollen som strateg. Utfordringen handler om å håndtere det gamle på bedre måter, samtidig som du er premissgiveren for det nye. For å komme dit handler det mye om automatisering.

I årene som kommer må du som CFO være en aktiv pådriver for endring, legge til rette for at avdelingen lærer seg nye ferdigheter, og frigjøre tid ved å vurdere å sette bort oppgaver som ikke er kjernekompetanse.

Derfor har vi satt sammen en inspirasjonsguide til deg som går i dybden på hvordan rollen somCFO i eiendomsbransjen utvikler seg.

For å gi inspirasjon til fremadrettede økonomer har vi:

whitepaper eiendom

  • Hentet innsikt fra CFOer i norske eiendomsselskaper
  • Intervjuet ekspert på Handelshøyskolen BI
  • Løftet frem hvordan CFO kan redusere 30 prosent av byggekost
  • Funnet frem fakta og internasjonal beste praksis

    Last ned inspirasjonsguide