Du som CFO i eiendoms­bransjen står ved et digitalt skille. Alle vet at digitalisering endrer bransjen, spørsmålet blir derfor om ditt eiendoms­selskap skal diktere utviklingen, eller lære av andres erfaringer?

Nye konkurransefortrinn skapes hver dag. Det forventes at du som økonomisjef skal levere innsikt i sanntid, modernisere driften med smart, ny teknologi og innta rollen som strateg. Utfordringen handler om å håndtere det gamle på bedre måter, samtidig som du er premissgiveren for det nye. For å komme dit handler det mye om automatisering.

I årene som kommer må du som CFO være en aktiv pådriver for endring, legge til rette for at avdelingen lærer seg nye ferdigheter, og frigjøre tid ved å vurdere å sette bort oppgaver som ikke er kjernekompetanse.

Derfor har vi satt sammen en inspirasjonsguide til deg som går i dybden på hvordan rollen somCFO i eiendomsbransjen utvikler seg.

For å gi inspirasjon til fremadrettede økonomer har vi:

whitepaper eiendom

  • Hentet innsikt fra CFOer i norske eiendomsselskaper
  • Intervjuet ekspert på Handelshøyskolen BI
  • Løftet frem hvordan CFO kan redusere 30 prosent av byggekost
  • Funnet frem fakta og internasjonal beste praksis

    Last ned inspirasjonsguide

    Når du sender inn dette skjemaet behandler vi dine persondata i samsvar med vår personvernerklæring.