CFO i eiendomsbransjen står ved et digitalt skille. Alle vet at digitalisering endrer bransjen, spørsmålet blir derfor om ditt eiendomsselskap skal diktere utviklingen, eller lære av andres erfaringer?

Nye konkurransefortrinn skapes hver dag, og forventningen vil være at den moderne økonomileder leverer sanntidsinnsikt, moderniserer driften med smart ny teknologi, og inntar rollen som strateg. Utfordringen handler om å håndtere det gamle på bedre måter, samtidig som økonomidirektøren er premissgiveren for det nye. For å komme dit handler det mye om automatisering.

I årene som kommer må CFO være en aktiv pådriver for endring, legge til rette for at avdelingen lærer seg nye ferdigheter, og frigjøre tid ved å vurdere å sette bort oppgaver som ikke er kjernekompetanse.

Vår ferske inspirasjonsguide går i dybden på hvordan rollen som CFO i eiendomsbransjen utvikler seg.

For å gi inspirasjon til fremadrettede økonomer har vi:

whitepaper eiendom

  • Hentet innsikt fra CFOer i norske eiendomsselskaper
  • Intervjuet ekspert på Handelshøyskolen BI
  • Løftet frem hvordan CFO kan redusere 30 prosent av byggekost
  • Funnet frem fakta og internasjonal beste praksis

    Fyll inn skjemaet for å få tilgang til whitepaper