Halvor Jensen er administrerende direktør i  NTI. Selskapet er en av landets mest erfarne tilbydere av programvare og kompetanse til de som tegner, prosjekterer, bygger og drifter eiendom. Han har i mange år bidratt inn i ulike kompetansefora for å sikre at BAE-næringen bygger smartere, og mer bærekraftig.

Jensens nye kjepphest er kanskje det viktigste området for byggeiere og entreprenører i årene som kommer: Avfallsfrie byggeplasser.

– Det er dumt å kjøpe mer materialer enn prosjektet har behov for, gjøre de ubrukelige, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det. Bedre ressursbruk bør være en av de viktigste KPIer for de som vil bygge billigere, med høyere kvalitet, og særlig for de som måler virksomheten opp mot FNs bærekraftmål, sier Jensen.

Denne artikkelen er et lite utdrag av en lengre historie i vår whitepaper med innsikt som er relevant for CFO i eiendomsbransjen.
Les mer og last ned her

Kjøper 30 prosent mer enn nødvendig

Jensen er aktiv i nettverket for Avfallsfrie Byggeplasser, en arbeidsgruppe som ønsker å endre holdninger i næringen.

– I snitt kjøpes det inn 20-25 prosent mer materialer enn det faktiske behovet. Behøves gips til 10 000 m2, kjøpes det inn til 12 500 m2, eller 22 tonn med avfall. SSB sine beregninger sier at vekten av avfallet som oppstår ved nybygg og rehabiliteringer hvert år tilsvarer vekten av 12 000 normale eneboliger.

– Dette aksepteres stilltiende av mange CFOer. Enten fordi de ikke vet bedre, eller fordi holdningen er at «slik er det». Hvis næringen bestemmer seg for å ta grep er det relativt enkelt å rydde opp ved å bruke tilgjengelig teknologi, i tillegg til nødvendige prosess- og metodeendringer sier Jensen.

Jensen viser til pågående pilotprosjekter der en entreprenør bygger to like enheter en tradisjonelt, og en der avfallet skal reduseres mest mulig. Hensikten er naturligvis å dokumentere forskjeller, og Jensen er ikke i tvil om hva utfallet blir.

På to prosjekter med ca. 180 leiligheter har entreprenøren målt forbruket på to av de største varegruppene: Trevirke og gips. Oppsummeringen viste at de kastet foredlet trevirke tilsvarende 266 000 løpemeter 48×98. Bare i innkjøpskostnader snakker vi svinn på mer enn 4,5 millioner kroner.

– Vi har presentert denne historien til flere CFOer som har reagert med hoderisting og lovnader om at slik praksis skal opphøre. En av de første telefonene de tar er til entreprenør, sier han.

Dette må den moderne CFO i eiendomsbransjen gjøre

For å lykkes er det viktig  å bruke skyløsninger og sensorer for å digitalisere hele bygningsdriften.

– Med sensorer og utveksling av data kan alle deler av byggene driftes bedre, og ressursene brukes langt smartere, forteller Jensen.

Vedlikeholdet kan behovsprøves og energiforbruket reduseres. Kvaliteten på tjenestene til leietagerne forbedres. Forvalter av bygget kan ta helt nye, og langt bedre beslutninger. Problemene løses før de oppstår.

– Mange eiendomsselskap har gjerne 5-10 ulike systemer knyttet til driften av bygget. Ved å legge et datalag over disse kan byggeier og CFO få unik innsikt som gir bedre drift, lavere kostnader, og vesentlig lavere negativ miljøpåvirkning.

Denne artikkelen er et lite utdrag av en lengre artikkel i vårt whitepaper.

Les resten av artikkelen her